nieuws

Blok ziet niets in extra geld voor startersleningen

Business

Stef Blok, minister van Wonen, is niet van plan extra geld uit te trekken voor startersleningen, een maatregel die het Economisch Instituut voor de Bouw deze week bepleitte. Volgens het EIB kunnen met een eenmalige bijdrage aan het startersfonds van 100 miljoen euro 5.000 voltijdsbanen in de bouw twee jaar behouden blijven.

Blok ziet niets in extra geld voor startersleningen

Blok wijst erop dat het kabinet begin dit jaar heeft toegezegd de rijksbijdrage aan het startersfonds te verhogen van 20 naar 50 miljoen euro. Nu de eerste 20 miljoen uit het regeerakkoord nog niet is uitgeput, is verruiming volgens de bewindsman niet aan de orde. Bovendien wordt de bouw al gestimuleerd door onder meer de 400 miljoen euro die is uitgetrokken voor energiebesparing in de sociale huursector, aldus Blok.

Het startersfonds maakt het voor starters op de koopwoningmarkt mogelijk om een voordelige hypotheek met een aanvullende renteloze lening te verkrijgen. Volgens het EIB kan met het genoemde bedrag voor 660 miljoen euro aan extra hypotheken worden verstrekt. Door extra belastinginkomsten zou dit zelfs de overheidsfinanciën ten goede komen. Hoewel de vraaguitval op de woningmarkt zich vooral bij doorstromers voordoet, juicht makelaarsvereniging NVM verruiming van het budget voor startersleningen toe. Net als de makelaars gaat het EIB ervan uit dat veel woningzoekenden door de starterslening eerder zullen kopen, waardoor mensen die al een woning hebben sneller kunnen doorstromen. Hierdoor neemt de vraag naar nieuwbouwwoningen toe.

Reageer op dit artikel