nieuws

Corporatiehuizen met korting slecht voor markt

Business

De woningmarkt in Nederland dreigt binnenkort nog verder in te zakken, als gevolg van dumping van goedkope corporatiewoningen. Daarvoor waarschuwen Vereniging Eigen Huis en makelaarsvereniging NVM. Dat meldt het Algemeen Dagblad.

Corporatiehuizen met korting slecht voor markt

Aanleiding zijn nieuwe regels, die het makkelijker maken voor corporaties om tot 25 procent korting te bieden als ze oude huurhuizen te koop zetten. Die regels, voorgesteld door minister Blok (Wonen), zijn bedoeld om corporaties die financieel krap zitten te helpen meer geld binnen te halen.

Maar op de huizenmarkt wordt een bestaand probleem verergerd, zeggen Eigen Huis en NVM: ondergraving van de huizenprijzen door de goedkope panden van de corporaties. ‘Veel van onze leden worden nu al moedeloos van de verkoop met korting door corporaties,’ zegt Bob Maas van Vereniging Eigen Huis tegen het AD. ‘Zij proberen hun huis te verkopen. Maar soms zit de corporatie 20.000 euro onder hun prijs met een vergelijkbaar huis.’

De nieuwe regels houden in dat corporaties bij kortingen tot 25 procent niet langer verplicht zijn een winstdelingsregeling te treffen met de koper. Door de dalende huizenprijzen is die regeling tegenwoordig onaantrekkelijk voor de corporaties. Het betekent dat ze meedelen in het verlies, als de particulier zijn voormalige corporatiewoning weer doorverkoopt. Corporaties moeten daarvoor voortdurend geld achter de hand houden.

‘Er is alle reden om te denken dat corporaties in problemen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik zullen maken,’ vreest Maas. ‘Denk aan corporaties die geld hebben verloren met derivaten.’ Corporaties kampen in het algemeen ook met tekorten, omdat ze minder geld verdienen op nieuwbouw en omdat hen een nieuwe ‘verhuurdersbelasting’ boven het hoofd hangt, die oploopt tot 1,7 miljard euro per jaar. Corporaties verwachten de komende jaren elk jaar 16.000 huurhuizen te verkopen, waarvan overigens een klein deel ook aan ‘zittende’ bewoners.

Lokale markten

Het probleem met de verkoop van corporatiewoningen speelt vooral in lokale markten. In onder meer Duiven, Eindhoven, Rotterdam en Zoetermeer klagen makelaars dat de corporaties ‘zwaar onder marktprijzen’ verkopen en dat ter plaatse de prijzen gedrukt worden. ‘Een eenvoudige eengezinswoning waar een particulier 160.000 euro voor zou vragen, bieden ze aan voor 140.000,’ zegt makelaar Peter de Kok uit Eindhoven tegen het AD.

Die kortingen zijn oneerlijke concurrentie voor particulieren, stelt Eigen Huis. De vereniging wil dat de verkoop met korting voortaan beperkt wordt tot zittende huurders en mensen met een smalle beurs, die anders niet zouden kunnen kopen.

Inspraak

Volgens het ministerie van Wonen wordt er in september beslist over de regels, die nu nog in conceptvorm zijn. Momenteel loopt er nog een consultatieronde, waarbij belangenorganisaties gelegenheid krijgen tot inspraak.

Aedes, de organisatie voor woningcorporaties, verwijst naar een reactie die het al naar het ministerie heeft gestuurd. Aedes gaat ervan uit, staat daar, dat corporaties rekening zullen houden met het gevaar van verstoring van de marktprijzen. Maar, schrijft Aedes, corporaties moeten mogelijk toch woningen met (grote) kortingen afstoten, als gevolg van de nieuwe verhuurdersbelasting van het kabinet. Aedes vraagt het kabinet oog te houden voor die gevolgen van het beleid.

Bron: AD

Reageer op dit artikel