nieuws

Brussel grijpt niet in op Nederlandse woningmarkt

Business

De Europese Commissie ziet nog geen aanleiding om in te grijpen op de Nederlandse woningmarkt. De Commissie stelt dat het hoge particuliere hypotheekschuldniveau van ruim 670 miljard euro ‘aandacht’ vraagt. Toename van de schuld vormt bovendien een ‘bron van kwetsbaarheid’ voor de Nederlandse economie en levert risico’s op voor zowel de woningbezitter als de banken. Maar de economie is ‘niet excessief’ uit balans. Reden is dat tegenover de schuld veel bezittingen van huishoudens staan. Ook bedrijven hebben flinke financiële buffers.

Brussel grijpt niet in op Nederlandse woningmarkt

Dat schrijft de Commissie in een voorlopige analyse over macro-economische onevenwichtigheden in de landen van de eurozone. In de analyse raadt de Commissie het kabinet aan de hypotheekrenteaftrek af te bouwen en de huurmarkt te liberaliseren. De maatregelen van het huidige kabinet noemt de Commissie ‘een goede stap’, die wel ‘nader moet worden beoordeeld’. Geleidelijkheid en voorspelbaarheid van de aanpassingen zijn ook belangrijk.

‘Alle initiatieven die de fiscale stimulans voor het aangaan van een schuld wegnemen en/of het aflossen van hypothecaire leningen stimuleren, zijn gerechtvaardigd’, zo luidt het in de analyse van de Nederlandse economie. Door de hypotheekrenteaftrek hebben veel Nederlanders zich in verhouding tot hun inkomen relatief diep in de schulden gestoken. In eerste instantie stuwde dit de woningprijzen, maar door de crisis zijn deze fors gedaald. Huiseigenaren zien de waarde van hun woning afnemen, maar de hypotheek niet.

De Europese Commissie nam dertien landen met onevenwichtigheden onder de loep. De grootste zorgen maakt Brussel zich over Spanje en Slovenië. In de analyses zijn het concurrentievermogen, de schuldpositie en de wisselwerking met de financiële sector onderzocht. Nederland moet de analyse meenemen in het nationaal hervormings- en bezuinigingsplan dat eind april naar Brussel moet worden gestuurd. In mei komt de Europese Commissie dan met definitieve aanbevelingen. Voor Spanje en Slovenië zijn die dwingend.

Bron: Vastgoedmarkt

 

Reageer op dit artikel