nieuws

Amsterdam verlaagt grondprijzen

Business

Amsterdam heeft de grondprijzen voor woningen met 10 tot 15 procent verlaagd. Voor ontwikkelaars van middeldure huurwoningen gaan de prijzen nog iets verder omlaag. De grondprijzen voor commercieel vastgoed blijven vergeleken met vorig jaar gelijk.

Amsterdam verlaagt grondprijzen

Dat blijkt uit de grondprijzenbrief 2013 die door het gemeentecollege is vastgesteld. In de brief noemt Amsterdam geen getallen. Half mei spreekt de gemeenteraad zich over het grondprijzenbeleid uit. Bij de meeste commerciële functies, zoals kantoren, bedrijfsterreinen, detailhandel en hotels blijven de grondprijzen dit jaar ongeveer op het niveau van 2012.

Uit de grondprijzenbrief van 2012 en 2011 blijkt dat de grondprijzen voor commercieel vastgoed de grootste daling al achter de rug hebben. Zo zijn in 2011 de grondprijzen voor Amsterdamse kantoren op goede locaties tussen de 20 en 25 procent gedaald. In 2012 gingen de commerciële grondprijzen nog eens met ‘enkele procenten’ omlaag.

Huurwoningen

Ontwikkelaars van middeldure huurwoningen kunnen extra profiteren. De grondprijs voor hun projecten wordt berekend op basis van het verwachte rendement van de woning en niet de (hogere) verwachte verkoopprijs. De grondprijs voor projecten met middeldure huurwoningen (die gemiddeld kleiner zijn) valt hierdoor extra laag uit.

Voor particuliere zelfbouwers is een speciale regeling ontworpen. Ze kunnen ervoor kiezen om bij het nemen van de optie de grondprijs nog niet vast te laten leggen. In plaats daarvan spreken ze met de gemeente een winst- en verliesdeling af over een basisbedrag. Als in de periode tot de daadwerkelijke overdracht van de grond de prijzen dalen, dan profiteert de zelfbouwer daarvan mee.

Minimum

Een en ander uit zich in het volgende beeld voor wat betreft de verandering van de genormeerde grondprijzen in de stad. Voor steeds meer gebieden in Noord, Zuidoost en Nieuw West betekent de gedaalde grondprijs dat het minimum is bereikt: daar geldt de minimale grondprijs. Voor het merendeel van de gebieden in de stad is sprake van een grondprijsdaling van 5 procent en meer. Slechts in een beperkt aantal gebieden binnen de ring is sprake van een relatief bescheiden grondprijsdaling.

Bron: Vastgoedmarkt

Reageer op dit artikel