nieuws

‘Het Nieuwe Instituut’ gelanceerd

Business

NAi, Premsela en Virtueel Platform gaan vanaf 1 januari 2013 samen verder onder de naam Het Nieuwe Instituut, voor architectuur, design en e-cultuur. Dit is vandaag bekendgemaakt. Guus Beumer wordt de directeur van Het Nieuwe Instituut.

‘Het Nieuwe Instituut’ gelanceerd

Volgens het persbericht, dat de drie instituten gezamenlijk hebben opgesteld, versterkt Het Nieuwe Instituut de wisselwerking tussen de drie disciplines. “Het onderzoekt de betekenis van architectuur, design en e-cultuur voor de maatschappij en faciliteert de dialoog tussen de ontwerpdisciplines en de samenleving. Daarnaast beheert en ontsluit het erfgoed, verzorgt het een platformfunctie voor de drie disciplines, organiseert het een internationaal programma, heeft het een educatieve taak, entameert en stimuleert het onderzoek en programmeert het een wereldvermaard museum.”

Beleidsplan

De drie instituten hebben samen het beleidsplan voor de komende jaren opgesteld onder de titel ‘Creativiteit als Noodzaak’. In het beleidsplan word benadrukt dat architectuur, vormgeving, mode en e-cultuur als disciplines autonoom zullen worden doorontwikkeld. Het samenbrengen van deze creatieve ontwerpdisciplines zal worden aangegrepen om grotere maatschappelijke kwesties te onderzoeken, om zo de meerwaarde van de fusie te verzilveren. In 2014 zal onder het thema Creativiteit als Noodzaak de verbindende en innovatieve kracht van ontwerpende creativiteit worden belicht in de activiteiten van Het Nieuwe Instituut.

Rollen

De komende jaren zal het instituut de volgende rollen op zich nemen:

  • Vlaggenschip voor de creatieve ontwerpdisciplines. Hierin zal ze haar rol als sectorinstituut en opiniërend podium uitwerken
  • Ze versterkt de relatie tussen maatschappelijke opgaven en ontwerp
  • Ze organiseert creatieve energie
  • Do-tank waar niet alleen wordt bewaard, maar ook gemaakt
  • Ze presenteert een hedendaags programma in Rotterdam en Eindhoven
  • Ze koestert erfgoed
  • Ze stimuleert digitale cultuur en zal platforms ontwikkelen voor het uitwisselen van kennis.
  • Ze stimuleert de export van cultuur en organiseert daar vraaggerichte activiteiten omheen
  • Ze is een netwerker op de vlakken van creatieve productie en samenleving. Ze bemiddelt, fungeert als matchmaker en zet markgerichte acties op.

Onderkomen

Het Nieuwe Instituut wordt gevestigd in Rotterdam, in het gebouw van het NAi.

Kwartaalabonnement de Architect?

Reageer op dit artikel