nieuws

DUWO cancelt bouw studentenflat

Business

Studentenhuisvester DUWO heeft de ondertekening van een contract voor de bouw van een studentenflat in de Delftse Spoorzone geannuleerd, omdat aangekondigde kabinetsmaatregelen de investering in de nieuwbouw onmogelijk maken. Het gaat om het complex aan de Röntgenweg, een ontwerp van Leeuwenkamp Architecten.

 

 

De nieuwe huurplafondnorm in het regeerakkoord van het kabinet, de al eerder geplande verhuurdersheffing en andere recente overheidsheffingen zorgen dat de studentenhuisvester er 17 miljoen per jaar bij inschiet. “Als deze plannen doorgaan, wordt er geen studentenkamer meer gebouwd en gaan de studentenhuisvesters failliet,” zegt algemeen directeur Jan Benschop.

DUWO zou gisteren een contract ondertekenen voor de bouw van een nieuwe studentenflat met circa 520 woningen in de Delftse Spoorzone. Het ontwerp van Leeuwenkamp Architecten  moest begin van het studiejaar 2014-2015 gereed zijn. Nadat de nieuwe huurplafondnorm bekend werd, besloot de studentenhuisvester af te zien van ondertekening.  De geschrapte woningen, het eerste woningbouwproject in de Spoorzone, betekenden een deel van enkele duizenden extra studentenwoningen die zowel de gemeente, DUWO als de TU nog voor 2023 in de stad willen bouwen.

In het nieuwe regeerakkoord van VVD en PvdA is een maximale huurgrens opgenomen van 4,5 procent van de WOZ-waarde van een woning, bedoeld om de marktwerking op de sociale huurmarkt te bevorderen. Dat betekent voor veel woningen in de sociale huursector dat de huurprijs flink omlaag moet. Tegelijkertijd moeten alle verhuurders, zowel particulieren die meer dan tien woningen verhuren als woningcorporaties, een al eerder opgelegde belasting gaan betalen: de zogenoemde verhuurdersheffing. In 2013 gaat dat nog om vijf miljoen euro, maar in 2014 wordt dat 800 miljoen.

Verhuurders zien daarmee hun verhuuropbrengst fors dalen en moeten tegelijkertijd zware heffingen aan de overheid betalen. Behalve de verhuurdersheffing zijn dat ook eerder opgelegde heffingen, zoals de vennootsschapsbelasting en een bijdrage aan het Vestia-debacle. Voor verhuurders met weinig geld, zoals studentenhuisvesters, is dat onmogelijk.

Stoppen met bouwen

“De maatregelen zijn ondoordacht, volstrekt tegenstrijdig en onuitvoerbaar,” zegt DUWO-directeur Jan Benschop. “In ons geval krijgen we per jaar extra heffingen van 11 miljoen euro, terwijl we 6 miljoen euro aan huuropbrengsten mislopen (op een omzet van 53 miljoen). In totaal schieten we er dus 17 miljoen euro per jaar bij in. Geen enkele studentenhuisvester kan dat overleven. Voor ons betekent het: stoppen met bouwen en uiteindelijk zicht op faillissement. En behalve studentenhuisvesters zijn studenten en de kenniseconomie het slachtoffer van deze maatregelen. Waar moeten de studenten, die onze zo belangrijke kenniseconomie moeten vormen, straks wonen? Alleen al in ons werkgebied, de westelijke Randstad, is een tekort van 15.000 studentenkamers.”

Kwartaalabonnement de Architect?

Reageer op dit artikel