nieuws

Bom onder sociale huursector

Business

Het regeerakkoord legt een bom onder de sociale huisvesting. Onderzoek van toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) wijst uit dat ruim een kwart van de corporaties over een aantal jaar nauwelijks financiële ruimte heeft voor bouwprojecten en andere activiteiten.

Bom onder sociale huursector

10 Procent van de corporaties komt door de kabinetsplannen zelfs uit op een negatieve solvabiliteit. “De financiële basis onder de sociale huursector krijgt een zeer grote klap”, oordeelt CFV-directeur Jan van der Moolen. Het CFV verwacht dat als de kabinetsplannen doorgaan de komende tijd meer corporaties ‘op grotere schaal’ gesaneerd moeten worden.

De nadelige gevolgen voor corporaties ontstaan voornamelijk door de in 2017 tot 2 miljard euro opgelopen verhuurdersheffing. Ook het huurplafond van 4,5 procent van de woz-waarde is voor velen onvoldoende om voldoende inkomsten te kunnen genereren.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel