nieuws

Woningnieuwbouw daalt naar 41.000

Business

De komende tijd zullen jaarlijks minder dan 50.000 nieuwe woningen worden gereedgemeld. Dit jaar zakt het aantal gereedmeldingen naar 48.000. In 2013 loopt dit terug naar 42.000 en in 2014 naar 41.000. Dit concludeert BouwKennis uit haar jongste prognoses voor de woningnieuwbouw.

Woningnieuwbouw daalt naar 41.000

Volgens Bouwkennis is de vergunningverlening in het eerste halfjaar van 2012 sterk gedaald en schroeven corporaties hun bouwplannen terug, wat de bouw van huurwoningen drukt. Voorts vinden meeste mensen het een ongunstige tijd om grote aankopen te doen en ligt er door de verkiezingen voorlopig nog geen definitief plan voor de woningmarkt.

Nieuwbouw

Volgens de Monitor Nieuwe Woningen zijn in het eerste kwartaal van 2012 3.161 nieuwe woningen verkocht en in het tweede kwartaal 3.230 woningen van tekening. Als dit zo doorgaat, dan worden er in dit hele jaar slechts 14.000 nieuwe woningen gekocht. Commerciële ontwikkelaars bouwen momenteel alleen wat zij daadwerkelijk van tekening verkopen. Dat zet dus een bovengrens op de nieuwbouwproductie.

Corporaties

De verslechterde financiële positie van corporaties zal de komende jaren zorgen voor een dalend aantal gereedmeldingen in het huursegment. De verkoop van huurwoningen momenteel lastig vanwege vraaguitval bij consumenten. Dat geldt ook voor verevening, omdat er nauwelijks overwinsten op grond uit koopprojecten zijn. Corporaties kunnen alleen met geleend geld een onrendabele huurwoning te bouwen. Daarom schroeven zij hun bouwplannen terug.

Vergunningverlening woningen 2004 – 2014. *=Prognose; ** =Herberekening BouwKennis

Vergunningverlening

Bovenstaande ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de vergunningverlening voor nieuwe woningen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er vooral in januari tot en met april 2012 een flinke daling heeft voltrokken. Deze periode zijn in totaal 10.260 vergunningen verleend. Dat aantal is nooit eerder zo laag geweest. Voor het eerste halfjaar komt het aantal vergunningen uit op bijna 17.000. BouwKennis verwacht dat er in 2012 voor 40.000 woningen vergunning wordt verleend.

Gereedmeldingen

BouwKennis ging er in de juniraming al vanuit dat de woningbouw verder zou dalen richting de 50.000 woningen per jaar. Toen was al duidelijk dat de verkoop van tekening stil lag. Nu de vergunningverlening een harde klap heeft gekregen, heeft de organisatie haar voorspellingen naar beneden bijgesteld. Bouwkennis stelt echter wel dat de ramingen zijn omgeven door onzekerheid. ‘De crisis in de Eurozone is verre van opgelost en de mate van herstel is mede afhankelijk van de nog te kiezen maatregelen in Den Haag.’

Reageer op dit artikel