blog

Blog – Opdrachtgeverschap en verder

Business

Zonder opdrachtgevers geen goede plannen, luidt een wijsheid in de architectuur. Dit opdrachtgeverschap is echter aan verandering onderhevig. Naast traditionele, private opdrachtgevers ontstaan tal van nieuwe vormen van samenwerking. Door architecten hier onderdeel van te laten zijn, worden gunstige voorwaarden gecreëerd voor het bereiken van architectonische kwaliteit.

Blog – Opdrachtgeverschap en verder

De Merwedebrug ten westen van Gorinchem was vanwege geconstateerde haarscheurtjes in de constructie 3 maanden gesloten voor het vrachtverkeer. Afgelopen weekeinde mochten vrachtwagens weer over de brug. Duidelijk was , dat deze afsluiting het bedrijfsleven miljoenen euro’s heeft gekost. Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is nu al voor 2,6 miljoen aan schadeclaims binnengekomen.

Opdrachtgeverschap en verder 9

Compensatie geleden schade

Groter kan het verschil met de architectuurbranche niet zijn. Deze werd in 2008 getroffen door de zwaarste crisis uit haar bestaan. Vijf jaar later was ze nog slechts een derde van wat ze in 2008 was. Voorzover ik weet, heeft nog geen enkel bouw- of architectuurbedrijf een claim voor compensatie van de toen geleden schade ingediend. Wellicht heeft het te maken met de voorzichtigheid die architecten eigen is, gewend als ze zijn om als dienstverleners te werken in een opdrachtgevers cultuur.

Opdrachtgeverschap en verder 9

Spijt

Ook al word je genaaid door een potentiële opdrachtgever, je zou wel gek zijn om een claim in te dienen. In Nederland kom je elkaar snel tegen en met een claim snijd je alleen in eigen vlees, luidt de wijsheid. Zo ken ik een architect die een claim heeft ingediend bij een woningbouwvereniging maar daar achteraf spijt als haren op zijn hoofd van heeft.

Opdrachtgeverschap en verder 9

Land- en tuinbouw

Toch blijft het bevreemden. Toen Europa een paar jaar geleden sancties tegen Rusland uitvaardigde, en het laatste land als reactie hierop producten uit de EU ging boycotten,kon de land- en tuinbouw sector al snel een ruimhartig beroep doen op Europese noodsteun en compensatieregelingen. De sector kon daarmee betrekkelijk ongeschonden deze crisis overbruggen, zeker toen na verloop van tijd nieuwe handelskanalen werden open gelegd.

Opdrachtgeverschap en verder 9

Btw tarief op renovatie

Daar steken de inspanningen van de architecten branche schraal bij af. Aan het begin van dit decennium was bijvoorbeeld gedurende enkele jaren voor de bouwsector een verlaagd btw-tarief op renovatie en onderhoud van kracht. Eerst gold dit niet voor architecten. Toen zij in tweede instantie alsnog het verlaagde tarief mochten toepassen, gold dat alleen voor “het ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten en dergelijke ondernemers mits zij tevens de renovatie van de woning begeleiden.”

Opdrachtgeverschap en verder 9

Ondernemende architecten

Architectuur bestaat bij de gratie van opdrachtgevers. Dankzij rijke publieke en private opdrachtgevers konden en kunnen architecten hun mooiste projecten realiseren. Dat laatste is nog steeds het geval, tegelijkertijd is echter het nodige aan het veranderen. Architecten pakken andere rollen dan die van de dienstverlenende professional. Die van de ondernemende architect is hier wellicht de meest uitgesproken exponent van.

Opdrachtgeverschap en verder 9

Samenwerking als kernwoord

Samenwerking is een kernwoord geworden. Zo zien we architecten actief op zoek gaan naar opgaven en investeerders, ten behoeve van experimentele processen en vormen. Weer andere architecten begeven zich in nieuwe situaties en interpreteren de nieuwe condities op zo’n manier dat ontwerp-projecten een vruchtbare bodem vinden. Ten slotte zien we sommige architecten nieuwe opdrachtgevers aanboren.

Opdrachtgeverschap en verder 9

Herijking van de praktijk

De relatie tussen architect en opdrachtgever verandert hierdoor. Beide worden op een nieuwe inhoudelijke manier aan elkaar gekoppeld. Architecten spelen daar met hun professionaliteit en vakmanschap een bijzondere rol in en dragen zo bij aan de ontwikkeling van een stad. Naast traditionele manieren van opdracht geven, worden steeds vaker alternatieve bouwvormen ingezet, waaronder bouwteams en geïntegreerde contractvormen. Van belang is dan ook vooral, dat de inhoudelijke architectonische beoordeling van de plannen goed wordt geregeld.

Reageer op dit artikel