blog

Blog – Is de opdrachtgever verantwoordelijk voor voorgeschreven bouwstoffen?

Business

Veel architecten schrijven bestekken, geven opdracht aan externe bestekschrijvers of adviseren opdrachtgevers over wat er in bestekken moet worden opgenomen. Veel bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen die op grond van de UAV 2012 bij de opdrachtgever liggen, worden door middel van het bestek bij de aannemer gelegd. In een reeks blogs kijk ik wat daarin mogelijk en verstandig is. Deze keer aandacht voor de voorgeschreven bouwstoffen.

Blog – Is de opdrachtgever verantwoordelijk voor voorgeschreven bouwstoffen?

Waarom bouwstoffen voorschrijven?

Hoe ver moet een opdrachtgever gaan in het voorschrijven van bouwstoffen? In veel gevallen zal de aannemer zelf de keuze moeten kunnen maken. Een opdrachtgever zal er niet op staan, dat een bepaald merk of type bedrading, kit, cement, hout of afvoerpijp wordt gebruikt. Dat mag een aannemer normaal gesproken zelf uit kunnen maken. Maar in sommige gevallen zal dat toch anders liggen. Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld de voorkeur hebben voor steenwol boven piepschuim als isolatiemateriaal. Of vanwege de uitstraling willen kiezen voor een bepaalde gevelsteen of dakpan. Maar wat is daar eigenlijk het gevolg van?

Specifieke tegenover functionele ongeschiktheid

In de eerste plaats de verantwoordelijkheid, en daarmee de aansprakelijkheid. Par. 5.4 UAV 2012 bepaalt dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de functionele ongeschiktheid door hem voorgeschreven bouwstoffen. Daarmee wordt het volgende bedoeld. Er zijn twee soorten ongeschiktheid van een bouwstof. Het kan zo zijn, dat een bouwstof van zichzelf prima zou kunnen functioneren, maar dat er in deze levering iets verkeerd is gegaan. Bitumen met een productiefout. Bakstenen die door de levering zijn beschadigd. Dat noemt men specifieke ongeschiktheid en daarvoor blijft de aannemer aansprakelijk. Daartegenover staat de bouwstof, die niet aan de gestelde wensen voldoet. Een airco-installatie, die voor de toepassing waarvoor die is gekozen ondeugdelijk is. Dakplaten die door de gekozen toepassing verkleuren of delamineren. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk (behoudens mogelijke discussies over de waarschuwingsplicht van de aannemer).

O.G.?

In bestekken wordt deze discussie vaak opgevangen door achter een voorgeschreven product te melden “O.G.”: Of Gelijkwaardig. Maar wat is gelijkwaardig? Wie bepaalt eigenlijk wat gelijkwaardig is? Dat kan tot oeverloze discussies leiden, zeker nu par. 17.5 UAV bepaalt dat de opdrachtgever de goedkeuring voor het gebruik van andere bouwstoffen dan die zijn voorgeschreven niet op onredelijke gronden mag onthouden.

Vast staat wel, dat als de aannemer een andere bouwstof voorstelt dan die is voorgeschreven, hij daarmee de verantwoordelijkheid voor die keuze naar zich toetrekt, en daarmee ook de aansprakelijk voor gebreken aan de bouwstof. Maar zo ver wil je het als opdrachtgever eigenlijk niet laten komen.

Hoe kan de bestekschrijver oeverloze discussies voorkomen?

In veel gevallen zal het door de aannemer voorgestelde alternatief niet tot problemen leiden. Maar discussies over al dan niet gelijkwaardig tijdens de bouw zal de opdrachtgever willen voorkomen. Hoe zou dat kunnen? De opdrachtgever zou dat kunnen doen door in het bestek bij voorgeschreven bouwstoffen aan te geven waarom díe specifieke bouwstof wordt voorgeschreven. Kiest de opdrachtgever voor een bepaalde isolatie vanwege de RC-waarde, of vanwege de brandveiligheid, of vanwege de dikte? Is een bepaalde luchtinstallatie voorgeschreven vanwege de duurzaamheid, vanwege de gebruikskosten of vanwege het beloofde comfort? Is een gevelbeplating uitgekozen vanwege de prijs, vanwege de uitstraling of vanwege het onderhoudsgemak?

Door in het bestek aan te geven waarom voor een bepaalde bouwstof is gekozen, zal de discussie over de gelijkwaardigheid gaan over de reden waarom voor die bouwstof is gekozen. Het maakt het eenvoudiger om te bepalen of een door de aannemer voorgesteld alternatief gelijkwaardig is aan de voorgeschreven bouwstof. Dat komt de discussie ten goede, en daarmee ook de voortgang van de bouw.

Reageer op dit artikel