blog

Watskeburt !?

Business

Het leuke van de pilots die Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) momenteel houdt onder bureaus is, dat ik veel mensen spreek: werkgevers, werknemers en zelfstandig professionals. En bij bijna iedereen kriebelt het: ‘Er moet wat gebeuren’. De wereld is veranderd, niets wordt meer cadeau gegeven, steeds vaker moet alles bevochten worden. Die verandering sterkt me in de gedachte dat het goed is dat BNA en vakbonden hebben afgesproken om de cao te onderwerpen aan een kritische blik: passen de afgesproken algemene arbeidsvoorwaarden nog wel bij de huidige praktijk? En zo nee wat dan?

Uit die gesprekken blijkt dat de werkelijkheid weerbarstiger is dan het op papier lijkt. Zeker, er zijn spanningen die een goed functioneren van de bureaus in de weg staan, en daarmee goede arbeidsverhoudingen en werkzekerheid. Maar anderzijds hechten betrokkenen ook aan de zekerheid die de huidige cao biedt en blijft er behoefte aan houvast. Neem deze uitspraak van een directeur van een middelgroot bureau: “Het contrast tussen een vaste maar dure kracht met een lang dienstverband en een tijdelijke kracht wiens contract enkele keren verlengd wordt, is te groot. Het verschil in kwaliteit is kleiner dan het verschil in arbeidsvoorwaarden.” Met een vaste kracht is loyaliteit, continuïteit en bescherming van de bedrijfsgegevens gegarandeerd, een tijdelijke kracht heeft de frisheid en scherpte van de ambitieuze nieuwkomer.

Blog SfA

Werken als er werk is

De pilots van SFA zijn experimenten met bestaande arbeidsverhoudingen, waarbij tijdelijk van de cao mag worden afgeweken als dat niet leidt tot oneigenlijke prijsconcurrentie. Een van die experimenten is het intrapreneurschap, waarover ik in mijn vorige blog uitweidde. Een ander experiment zijn de I-deals, individuele afspraken tussen werkgever en werknemer die ruimte bieden voor wensen van beide kanten, mits ze het erover eens zijn. I-deals kunnen bijvoorbeeld gaan over thuiswerken, flexibele werktijden, combinaties van vast en flexibel of over persoonlijke ontwikkeling. Zo kunnen werkgever en werknemer bijvoorbeeld afspreken om te werken als er werk is. Een werknemer heeft mogelijk een contract van 30 uur, maar bekijkt in overleg wanneer het druk is en wanneer niet. En dan kun je afspreken dat de werkweek van de medewerker meedeint met het aanbod van werk. Dus de ene week een middag meer en de week erna een ochtend minder. Datzelfde kun je natuurlijk ook de andere kant op afspreken: stel je wilt in de zomer minder werken dan in de winter. Misschien is je werkgever daar blij mee en kun je daar afspraken over maken. Of er worden met meerdere mensen afspraken gemaakt, zodat een ‘ik kan dan niet’ niet meteen tot grote stress leidt.

Het is maar een voorbeeld van wat I-deals mogelijk maken. Je bedenkt het met elkaar en spreekt het samen af. Denk ook eens aan het schaven aan bevallings- of ouderschapsverlof, een speciale cursus die je wilt volgen en waarin je iets extra’s voor de organisatie meeneemt, of een uitstapje naar een ander project binnen of buiten de organisatie. Alleen al door het bespreekbaar te maken komen werkgever en werknemer vaak op nieuwe ideeën, zo blijkt in de pilots.

Financiële situatie

Een startpunt voor zo’n gesprek blijkt vaak de financiële situatie van een bureau. De medewerkers hebben een periode uren of vakantiedagen moeten inleveren en daarna volgt het gesprek over: hoe nu verder. Die situatie is namelijk vaak niet aan de orde geweest bij het inleveren. De nieuwe situatie is bijna nooit zoals het eerder was. Dan kan iedereen zuchten en klagen, maar leuker en vaak ook beter is nieuwe mogelijkheden, uitdagingen omzetten in goede afspraken en dat kan in een pilot, ook als het even anders moet dan de cao aangeeft. En dat is weer nuttige input voor cao-partijen. En zo wordt iedereen er beter van..

De I-deals zijn een voorbeeld van bouwstenen voor een nieuwe cao, waarover eind dit jaar de gesprekken tussen de sociale partners beginnen. Er zijn ook pilots over intrapreneurschap, arbeidsvoorwaarden voor zelfstandig professionals en andere thema’s die verband houden met arbeidsrelaties in de architectenbranche. Daarover meer in de volgende blogs op deze plek.

Ervaringen delen

Denk je: zo’n I-deal heb ik al afgesproken, alleen zonder dat woord eraan te geven. Dan willen we graag je ervaringen horen. Of wil je meedoen met een pilot? Dat kan. Meld je dan bij Stichting Fonds Architectenbureaus, info@sfa-architecten.nl. Daar kun je ook reageren. De pioniers verkennen nu het terrein, doe mee en pluk de voordelen van de early adaptors. Meer informatie op www.sfa-architecten.nl.

Via twitter blijf je op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen: @sfarchitecten

Reageer op dit artikel