blog

Nieuwe wetgeving en bestekschrijven

Business

Veel architecten schrijven bestekken, geven opdracht aan externe bestekschrijvers of adviseren opdrachtgevers over wat er in bestekken moet worden opgenomen. Veel bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen die op grond van de wet of de UAV 2012 bij de opdrachtgever liggen, worden door middel van het bestek bij de aannemer gelegd. In een reeks blogs kijk ik wat daarin mogelijk en verstandig is. Deze keer gaat het over het nieuwe wetsvoorstel over oplevering.

Nieuwe wetgeving en bestekschrijven

De oplevering is een belangrijk moment in de bouw. De aannemer vindt dat het werk op een vakbekwame wijze is afgerond. Het werk wordt opgenomen. Opdrachtgever is als het goed is, tevreden. Aannemer lost nog wat restpuntjes op en kan weer naar een volgende klus. Zo was het, zo is het en zo zal het ook wel blijven (tenminste, als alles goed loopt).

De gevolgen van de oplevering zullen, als het aan de wetgever ligt, wel veranderen. In het huidige artikel 7:758 lid 3 BW staat: “De aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken”.

Deze bepaling zal, als het wetsvoorstel uiteindelijk wet zal worden, worden gewijzigd in: “De aannemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Van dit lid kan niet ten nadele van de opdrachtgever worden afgeweken bij aanneming van bouwwerken.”

De bewijslast voor gebreken na oplevering lag bij de opdrachtgever, en zal als het aan de wetgever ligt bij de aannemer komen te liggen. Par. 12 lid 2 UAV 2012 is daarmee een nietige bepaling. Of de UAV daar op zal worden aangepast, is op dit moment nog niet duidelijk. Dat zou ook aan de vroege kant zijn, nu hier nog sprake is van een wetsvoorstel.

Wat moet een bestekschrijver hier nu mee? Op zich niet veel: de wet bepaalt dat par. 12 UAV 2012 nietig is en dat de wetsbepaling gelding heeft. Maar het is wel zaak om na te denken over het opleverprotocol en de gevolgen daarvan. Weliswaar is het wetsvoorstel ten nadele van de aannemer. Maar de inschatting op dit moment is dat de gevolgen groot kunnen zijn voor de gehele bouw, ook voor de inhoud van het bestek. Hoe moet je omgaan met het opleverprotocol, waarin staat dat de opdrachtgever de aannemer kán uitnodigen voor de opname die kan leiden tot de oplevering. Hoe om te gaan met de garantiebepalingen: waarom zou je die opnemen als de aannemer toch al aansprakelijk is voor gebreken, behoudens als hij kan bewijzen dat het gebrek niet aan hem is te wijten.

Het wetsvoorstel heeft hoe dan ook grote gevolgen voor de bouw, mocht deze leiden tot een wetswijziging.

Reageer op dit artikel