blog

Nieuwe Architect?

Business

Na het Nieuwe Werken en het Nieuwe Leren hebben we nu ook de Nieuwe Architect. Het thema stond centraal bij de landelijke Architectendag van de BNA, afgelopen donderdag in Amsterdam. Vooraf was om de definitie van Nieuwe Architect al het nodige te doen geweest. De BNA zelf omschrijft de nieuwe architect als degene die met gebruikers praat. De reactie lag voor de hand: deed de oude architect dat dan niet?

Nieuwe Architect?

Afgaande op de kritieken en verslagen op internet was de Architectendag een groot succes. Vooral de lezing van Angela Brady, voorzitter van de RIBA, maakte enthousiast. Volgens haar is de Nieuwe Architect een slimme architect die zich ondernemend opstelt en zelf actief de verandering vormgeeft. Omdat bij het Britse publiek en bij de overheid het bewustzijn ontbreekt van de toekomstige opgave, riep ze architecten op massaal de publieke arena op te zoeken.

Woningbouw

Het betoog van Brady kwam op het juiste moment. Ongetwijfeld voelde ze zich geruggesteund door het toegenomen vertrouwen onder Engelse architecten in de toekomst van hun vak. Uit een trendonderzoek dat haar eigen organisatie liet verrichten, bleken hiervoor twee redenen te bestaan. Zo halen architecten in Groot-Brittannië steeds meer opdrachten uit verbouwingen en hergebruik. Daarnaast kondigt zich in GB het herstel aan van de woningbouw, de sector die de architectuur van oudsher het sterkst beïnvloed.

Volgende stap

Zover is het in Nederland nog niet. De volgende stap zal moeilijker worden. De afstand tussen beeld en werkelijkheid is op dit moment immers nog best groot: Welstand dreigt te worden opgeheven, het huidige systeem van aanbesteden leidt tot een versplintering van het vak, de honoraria voor architecten staan onder druk en in de politiek lijkt iedere aandacht voor architectuur te ontbreken. Van de BNA wordt het nodige verwacht.

Aanbesteden op kwaliteit

Het is de vraag of ze deze hooggespannen verwachtingen kan waarmaken. Afgelopen week publiceerde Ernstjan Cornelis van Atelier Pro een zeer genuanceerd pleidooi voor het verrichten van aanbestedingen waarin of op prijs of op kwaliteit wordt geselecteerd. Ook stuurde hij het BNA-bestuur een brief waarin het pleidooi voor kiezen op prijs of kwaliteit werd gevoerd. Cornelis ontving volgens eigen zeggen een slap antwoord: de BNA ziet geen noodzaak hier aandacht aan te schenken.

Professionalisering

De benaming van Nieuwe Architect lijkt vooral te zijn gekozen om de (noodzakelijke) professionalisering van het vak onder de aandacht te brengen. In zijn blog poneert Dirk van Suilichem dat de Nieuwe Architect een niet te stoppen stroming is. Hij is een duurzame ondernemer, hij maakt gebruik van het nieuwe werken en hij kent een aangepast projectproces en verdienmodel.

Creativiteit

Nu zijn architecten ontwerpers die vooral goed zijn in het maken van een ding, namelijk architectuur. Dat vereist creativiteit, vermogen tot innovatie en (inderdaad) aandacht voor gebruikers. Opgave voor het bureau van de toekomst is de efficiency van de onderneming te verenigen met creativiteit en talent. De vraag is of dat binnen het gepromote model van de Nieuwe Architect mogelijk is.

Toegevoegde waarde

Willen architecten toegevoegde waarde hebben, dan zullen ze meer moeten brengen dan middelmaat. Daarvoor zijn visie, innovatie, en virtuositeit nodig. De professionalisering van de architectuur mag niet ten koste gaan van de kernopgave van het vak, namelijk het onmogelijke mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel