blog

Kansen voor vrouwen in de architectuur

Business

Onlangs publiceerde het FD een bijlage over de opmars van de vrouwelijke ondernemer. Wat blijkt? Vrouwelijke ondernemers zijn nog steeds sterk ondervertegenwoordigd: op één miljoen ondernemers is slechts een derde vrouw. Ook vertelt Nancy McKinstry, de CEO van Wolters Kluwer, dat ze bij haar eerste publieke optreden door een journalist werd aangesproken op haar kleding, iets wat een man nooit zou zijn overkomen.

Kansen voor vrouwen in de architectuur

Toch wagen steeds meer vrouwen de sprong naar het ondernemerschap, aldus de optimistische boodschap in de FD-bijlage. Zeventig procent van de in het online business magazine The Next Woman verenigde vrouwen, geeft zelfs aan hun personeelsbestand dit jaar uit te breiden. Voor het FD reden te concluderen dat de crisis vrouwelijke ondernemers nauwelijks deert.

Mecanoo

Hoe zou dat zijn in de architectuur? In The Next Women 100, een top honderd van vrouwelijke ondernemers die bedrijven runnen met een omzet van meer dan een miljoen en meer dan vijf mensen in dienst, KOMT slechts een architect voor: Francine Houben van Mecanoo.

Vrouwonvriendelijk gedrag

Indirect kwam een antwoord via Zaha Hadid in the Observer. Hadid, door de krant geïntroduceerd als de belangrijkste vrouwelijke architect ter wereld, signaleert in dit interview dat scepticisme en vrouwonvriendelijk gedrag in de bouw wijdverbreid zijn. Vrouwen worden aangemoedigd zich te beperken tot woningbouw en worden niet in staat geacht commerciële projecten te doen. Ook signaleert ze het vooroordeel dat vrouwen beter zijn in interieurarchitectuur.

Engels onderzoek

Ze reageert daarmee op een enquête van het Engelse blad AJ, waarin ze zelf hoog scoort vanwege haar bijdrage aan de emancipatie van vrouwen in de architectuur. Dit onderzoek laat echter ook zien dat 47 procent van de ondervraagde vrouwen denkt dat mannen meer krijgen betaald voor hetzelfde werk dan vrouwen en dat twee derde vindt dat de bouw het gezag van een vrouwelijke architect niet accepteert.

Hadid heeft niet het idee dat de zaken snel ten goede zullen keren. Ook de RIBA (de Nederlandse BNA) doet in haar ogen veel te weinig. Terwijl ongeveer evenveel vrouwen als mannen architectuur studeren, is slechts twintig procent van de geregistreerde architecten vrouw.

Vrouwelijke architecten in Nederland

Hoe zou dit in Nederland zijn? In tachtig procent van de gevallen is de Nederlandse architect een man, meldt Annette van Apeldoorn van Architect 21. Alleen in Slowakije en Oostenrijk is de man/vrouwverhouding in het vak nog schever. En niet Denemarken of Zweden telt de meeste vrouwen in het vak, maar Griekenland, waar 57% van alle geregistreerde architecten een vrouw is.

Cijfers van het Bureau Architectenregister bevestigen dit beeld. In Nederland is bij de interieurarchitecten het hoogste percentage vrouwen te vinden (49%), bij de architecten het laagste (21%), valt te lezen het jaarverslag van 2011. Wel is in vergelijking met 2010 sprake van een lichte stijging van het percentage vrouwelijke ingeschrevenen.

Niet veel beter

In Nederland is het dus niet veel beter gesteld met de positie van vrouwen binnen de architectuur dan in Engeland. Hoe komt het dat vrouwen zo sterk ondervertegenwoordigd zijn? Biedt de huidige tijd kansen om het tij te keren?

Reageer op dit artikel