blog

Afgestudeerd? Begin voor jezelf!

Business

Toen ik in 1984 als bouwkundig ingenieur afstudeerde aan de TU Delft, was net in de jaren daarvoor de werkgelegenheid onder architecten compleet ingezakt. Grote bureaus die in de wederopbouw en woningbouw hun faam en voorspoed hadden opgebouwd, ontsloegen het grootste deel van hun personeel of gingen failliet. De kans om in deze afgeslankte bureaus nog emplooi te vinden was vrijwel nihil. Dus wat deed ik? Ik begon voor mezelf en ik zag wel waar de wind en de zee me zouden brengen.

Afgestudeerd? Begin voor jezelf!

Op dit moment is de situatie niet veel anders voor veel afstudeerders. Vorige week organiseerden twee studenten van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft een klein symposium met als vraag: wat te doen na je afstuderen? Wat zijn de positie en de kansen voor de huidige generatie afstudeerders van de TU Delft?

Drie euro per uur

Op het eerste gezicht zijn deze mogelijkheden gering. Het enthousiasme om aan de gang te gaan, is onder pas afgestudeerden erg groot, maar de vraag overtreft vele malen het aanbod bij de bureaus die de crisis hebben overleefd. cepezed, Zwarte HondDoll en Powerhouse verklaarden hun werknemers keurig volgens de cao te betalen, maar ook worden contracten aangeboden waarbij je zoals Tim Habraken onlangs berekende, ongeveer 3 euro per uur verdiend.

Open sollicitatie

Rondvraag onder net afgestudeerde ingenieurs leert, dat velen open sollicitaties verrichten bij bureaus en navenant bereid zijn tegen uiterst geringe vergoedingen bij deze bureaus ervaring op te doen. Mij lijkt dat niet de goede weg. Je hebt er veel geluk voor nodig en als je al wordt aangenomen, gebeurt dit tegen een veel te laag honorarium.

Werken in het buitenland

Tegelijkertijd beproeven velen hun geluk in het buitenland, in de hoop daar het werk te vinden dat je in Nederland (en Europa) niet zo snel meer vindt. Dit is niet bepaald een alternatief voor de situatie hier. De concurrentie met afgestudeerden uit andere (lees Zuid-Europese) landen is moordend en het is zaak van te voren te overwegen wat het betekent om je langdurig in het buitenland te vestigen.

Duurzame producten

Zelf denk ik dat voor jezelf beginnen met datgene waar je goed in bent, nu het beste is wat je als architect kunt doen. De huidige crisis is een exponent van een impasse die is verbonden met de economische groei van de laatste dertig jaar. Dit is aan het veranderen en daar kun je op inspelen. Uitdaging voor de toekomst is te komen tot de productie van duurzame en betekenisvolle producten die echte welvaart voortbrengen.

Opdrachtgever centraal

Ondernemen is nu dan ook totaal iets anders dan twintig jaar geleden. Werd de opdrachtgever toen veelal beschouwd als een lastpost die zich nergens mee mocht bemoeien, nu wordt stevig samengewerkt met de opdrachtgever, vanuit het inzicht dat dit leidt tot een beter eindresultaat. Tevens zie je dat de bureaus die her en der in het land opstarten, klein zijn en geen ambitie hebben groot te willen worden. Alleen zo vermijd je dat je te traag wordt en dat de relatie met de opdrachtgever daar onder lijdt.

Ondernemen

Is ondernemen voor iedereen weggelegd? Zelf vermoed ik dat de komende generatie het gemakkelijker zal kunnen dan de vorige. Je moet immers behalve creatief ook vasthoudend zijn in het tot uitvoering brengen van je ideeën. De tijd dat je kon volstaan met het over de schutting gooien van een ideetje, ligt ver achter ons. Om te kunnen slagen, zul je moeten wennen aan een ander (lees veel lager) inkomstenpatroon. Door zo weinig mogelijk verplichtingen aan te gaan, blijf je immers wendbaar en flexibel.

Ondernemersklimaat

Het zou uiteraard helpen als de overheid het jonge ondernemers gemakkelijker gaat maken, bijvoorbeeld door starters kortingen te geven bij het aangaan van leningen of het voor werkloze academici goedkoper te maken extra modulen of studio’s te volgen. Samenwerking is cruciaal in het nieuwe ondernemen. Het zou een groot goed zijn als de afwikkeling daarvan kan worden vereenvoudigd. Ook is het wenselijk dat de toegang van kleine praktijken tot publieke competities wordt verbeterd.

Voorsprong

Evenals die van begin jaren tachtig van de vorige eeuw, zal ook deze de crisis voorbij gaan. Daarom kun je misschien het beste zo snel mogelijk te weten zien te komen welke kwaliteiten een architect over vijf jaar moet hebben en je deze zo snel mogelijk eigen zien te maken. Want zoals het was (tot 2008) wordt het nooit meer. De relaties tussen economie, gebouwde omgeving en techniek zijn zich razendsnel aan het wijzigen. Doordat zij dit als geen andere generatie voor hen weten te doorgronden, bezorgt dit pas afgestudeerden een grote voorsprong.

Reageer op dit artikel