blog

Architectuur en woningbouw

Business

De woningbouwproductie ligt op zijn gat en op het eerste oog is hier niet veel eer meer te behalen. Omdat in het verleden sprake was van overproductie, heeft een harde marktreactie plaats gevonden en zal de eerste jaren voorlopig niets worden gebouwd, zo is de gedachte. Niets is echter minder waar. Intussen gloort de hoop dat we dit op korte termijn kunnen oplossen.

Architectuur en woningbouw

 

Al enkele jaren zijn we niet meer in staat woningen van de grond te krijgen. Zo wordt een woningvraag opgebouwd die niet aan de oppervlakte komt, maar die naar verwachting over enkele jaren tot uitbarsting zal komen. De vraag is echter of we tegen die tijd nog wel over voldoende gekwalificeerde architecten en bouwvakkers zullen beschikken. Die worden immers op dit moment massaal naar huis gestuurd.

Concurrerend

Afgelopen maand boog de SER zich over de malaise in onder meer de woningbouw. Met de Nederlandse economie is op zichzelf weinig mis, ons land is zeer concurrerend en staat in de innovatie-top-5 van Europa. We zijn het enige land ter wereld waar alle universiteiten een vermelding hebben in de top-500. De arbeidsproductiviteit hier te lande is de hoogste van de wereld. Ook het welvaartspeil en de sociale zekerheid zijn sterke punten.

Woningmarkt als spelbederver

Spelbederver is de woningmarkt. De woningbouwproductie is de afgelopen vijf jaar flink gekrompen. Het aantal verleende bouwvergunningen is sedert 2010 met meer dan een kwart afgenomen. De projectontwikkeling van koopwoningen nam in dezelfde periode zelfs met de helft af. De huizenprijzen dalen en de banken zijn strenger met financiering geworden. Volgens de SER heeft dit geleid tot een sterk aangetast vertrouwen bij burgers en bedrijven.

Hervorming

Pas dit jaar heeft de overheid een begin gemaakt met de hervorming van de woningmarkt. Volgens SER voorzitter Wiebe Draijer,afgelopen zaterdag in het Financieele Dagblad, zullen enkele complementaire, stabiliserende maatregelen voor de woningmarkt helpen het vertrouwen te herstellen. Hij denkt hierbij aan een stabielere financiering van hypotheken ene en vergroting van de vrije huurmarkt. De woningmarkt zal snel herstellen als de factoren worden weggenomen die instabiliteit veroorzaken, aldus Draijer. Anders dan Spanje en Ierland zitten we hier dankzij ons restrictieve RO beleid immers niet met enorme woningoverschotten.

Congres Woningbouw

Bij de voorbereidingen op ons jaarcongres over woningbouw op 15 mei, ontdekten we dat op dit moment in de architectuur allerlei bewegingen al anticiperen op de opbouw van de nieuwe woonvraag. Zo denken architecten en hun partners na over alternatieve vormen van financiering, zowel op de lange termijn als voor dit moment. Een tweede ontwikkeling is het bouwen op binnenstedelijke locatie met een toegevoegde waarde. Minstens zo interessant is dat voorstellen worden gedaan om te komen tot een vereenvoudiging van de productieketen. Architecten die in deze situatie komen met innovatie woonconcepten, kunnen de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet zien.

Het congres Architectuur en woningbouw vindt plaats op woensdag 15 mei in Nieuw Babylon te Den Haag.
Zie www.congres-dearchitect.nl

Reageer op dit artikel