blog

Verduurzaming van de voorraad

Business

De verduurzaming van de voorraad is een geweldige opgave en vertegenwoordigt een grote ambitie. De laatste jaren groeit het inzicht dat de architectuur hier een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat blijkt wel als je een eerste blik op het plafond werpt.

Verduurzaming van de voorraad

 

Plafonds zijn naast wanden en vloeren een belangrijk onderdeel van een interieur en spelen een haast strategische rol in het gebruik en de beleving die een architect voor zijn of haar opdrachtgever wil realiseren. Bij veel verbouwingen lijkt dit element te zijn ‘vergeten’ of althans onvoldoende aan bod te komen.

Gestold krachtenveld

Het plafondontwerp wordt daarmee een belangrijke tak van sport. Waar liggen daarin de kansen? Op het eerste gezicht zijn deze wankel. Op het plafond werken immers verschillende krachten in. Daarbij valt te denken aan de vele adviseurs voor akoestiek, licht, ventilatie, energie, verwarming, enzovoort. Deze doen hun zegje en willen het op hun eigen manier oplossen.

Dat is de reden waarom veel plafonds eruit zien als een gestold krachtenveld. Gebruik en beleving zijn hiervan de dupe. Goede resultaten worden alleen geboekt als de betrokken disciplines worden geïntegreerd en de ontwerpers op een lijn zitten. Wat is hiervoor nodig?

Transformatie tot productontwerpers

Architecten ontwikkelen zich tot productontwerpers die nauw samenwerken met plafondproducenten. Deze producenten zijn de natuurlijke bondgenoot voor architecten. Een producent als bijvoorbeeld Armstrong beschikt over plafondsystemen, waarin alle aspecten zijn te integreren. Omgekeerd zijn deze fabrikanten ook in toenemende mate bereid in te spelen op specifieke wensen van architecten.

Alle partijen komen in een vroeg stadium aan tafel. Dit kan door als architect zitting te nemen in een bouwteam. Maar vaak is het alleen te regelen door als plafondconsultant een ‘engineering contract’ in de wacht te slepen. Door de invoering van BIM verloopt de integratie van de betrokken disciplines gemakkelijker. Aan de anarchie tussen architecten en installateurs komt mogelijk een einde.

Beheer en onderhoud

Het belang van het technische, commerciële en logistieke beheer van gebouwen neemt sterk toe. Dat heeft verschillende redenen. Veel ondernemingen en huishoudens besteden het beheer van hun gebouwen uit. Tegelijkertijd stellen de technische installaties en voorzieningen en het onderhoud ervan steeds hogere eisen. Dit drukt zich uit in de opkomst van contracten waarbij steeds nadrukkelijker aspecten als beheer en onderhoud in het ontwerp zijn meegenomen.

Recyclen van materiaal

De verschuiving van projectontwikkeling naar beheer zet aan tot een nieuw denken over producten en materialen. Het noopt tot efficiëntie en effectiviteit, het stimuleert het hergebruik van gebouwen en het dwingt tot recyclen van materialen na afloop van hun technische levenscyclus. Steeds meer producenten nemen producten aan het einde van hun gebruikscyclus terug voor recycling en/of hergebruik. Het onlangs door Armstrong geïntroduceerde Plafond recyclingprogramma laat zien dat ook op dit vlak stappen worden gemaakt.

Reageer op dit artikel