blog

Ogen wijd open

Business

Door nieuwe samenwerkingsvormen in de bouw veranderen de rollen van de partijen die betrokken zijn in het ontwerp- en bouwproces. Volgens een onderzoek van USP Marketing Consultancy is de rol van hoofdaannemers en opdrachtgevers in de bouw groter geworden, die van architecten juist kleiner. Deze trend zal zich de komende jaren voortzetten, meent USP.

Ogen wijd open

Deze mening is gebaseerd op gesprekken met 87 (!) adviseurs en voorschrijvers in de bouw. Los van de smalle onderbouwing en de onduidelijkheid over de invulling van ‘invloed’, stoort het mij dat dit soort meningen door de goegemeente van architectuur zonder slag en stoot lijken te worden geaccepteerd.

Slagveld

‘Architectuur is een slagveld’, kopte het AD vorige week. Het artikel belichtte het verlies aan omzet en werkgelegenheid in de branche. Aan het woord kwam Erik Fokkema, directeur van EGM. Dit bureau zakt met een omzet van 20 miljoen en 210 werknemers naar een omzet van 12 miljoen en 135 werknemers. Dergelijke verhalen doen de architectuur geen goed en hebben de neiging elkaar te bevestigen en versterken.

Bij een rondgang door Nederland kun je je niet aan de indruk onttrekken dat op dit moment werkelijk alles lijkt te worden gedemonteerd, zonder dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. Het jongste voorbeeld zijn de woningcorporaties. Het patroon is steeds hetzelfde: de aangekondigde maatregelen (bijvoorbeeld die in het kader van het woonplan van Minister Blok) leiden tot onzekerheid (in dit geval voor de corporaties over de investeringsruimte de komende jaren) en die zorgt op zijn beurt voor een verdere aantasting van het vertrouwen.

Vernieuwing

Evenals architecten zullen ook corporaties zich moeten vernieuwen. Deze vernieuwing is al gaande en architecten spelen daarin een grote rol. Dat werd me duidelijk toen ik afgelopen vrijdag met Jurgen van der Ploeg van Faro sprak. Deze architect is op dit moment betrokken bij de Green Deal. Doordat huur en energie gescheiden circuits zijn, kunnen corporaties niet investeren in energiebesparende maatregelen. Zou je deze schutting wegtrekken, dan komt een investeringsruimte van 80 miljard vrij.

In het radioprogramma Kamerbreed zei het kersverse Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn afgelopen zaterdag dat de verhuurdersheffing moet worden omgebogen naar een investeringsmaatregel. Over nut en noodzaak van deze investeringsagenda is vriend en vijand het eens. De ambitie is dat in 2020 16 procent van de voorraad is verduurzaamd. De realiteit blijft hier echter sterk bij achter. Nederland is hierdoor in de Europese achterhoede beland en houdt alleen nog landen als Cyprus en Malta achter zich. In Duitsland draait op dit moment bijvoorbeeld al 25 procent van alle huizen op duurzame energie.

All-inclusive

Door slimme aanpassingen in de regelgeving, kunnen corporaties voortaan hun huizen ‘all-inclusive’ verbouwen, aldus Van der Ploeg. De aangekondigde verhuurdersheffing van Minister Blok leidt tot een investeringsstop. Dat ziet de minister zelf ook in, veronderstelt Van der Ploeg. Deze maatregel zou dus een van de oplossingen kunnen zijn.

Wie zegt dat de rol van architecten afneemt of dat een avant-garde in de architectuur ontbreekt, moet de ogen dan ook wel haast stijf gesloten hebben.

Reageer op dit artikel