blog

Architectuur, btw of revolutie

Business

Architect Herman Hertzberger, onlangs tachtig jaar geworden en verkozen tot beste architect van Nederland, riep vorige week in Delft op tot revolutie in de architectuur. Goede oude tijden herleven zo. Maar zou het niet veel effectiever zijn als de overheid voor architecten de btw verlaagt naar het zes procent tarief in plaats van mee te laten lopen in de verhoging van 19 naar 21 procent?

Afgelopen woensdag vond op de TU Delft het symposium De toekomst van de architectuur plaats. Ik kon daar zelf helaas niet bij zijn, maar volgens een verslag in NRC-Handelsblad van 12 oktober 2012 hekelde Herman Hertzberger bij die gelegenheid de cultuur van zogenoemde starchitects en noemde hij het een misverstand dat het in de architectuur om schoonheid zou gaan. “Neen, de vraag is of een gebouw werkt, of het bijvoorbeeld fijne plekken heeft waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Het is hoog tijd voor een revolutie, schijnt de maestro blijkens het verslag in NRC zelfs te hebben geroepen.

Architectuur als revolutie. Waar heb ik dat eerder gehoord? Het is van alle tijden, van het achttiende eeuwse classicisme in Frankrijk van Boullée en Ledoux tot de Cradle-to-Cradle beweging van William McDonough en Michael Braungart uit het eerste decennium van deze eeuw. In de jaren zeventig bestudeerden architectuurstudenten in Delft de revolutionaire architectuur van Frankfurt en constructivistisch Rusland. Ook voor Hertzberger zelf is het geen nieuw verschijnsel. Type op Google bijvoorbeeld de woorden Hertzberger en revolutie in en zijn oproep blijkt van vele tijden te zijn.

Mijn eerste reactie op deze oproep was: zou het niet beter zijn als de overheid voor de door architecten verleende diensten de btw verlaagt naar het zes procent tarief in plaats van mee te laten lopen in de verhoging van 19 naar 21 procent? Dat zou pas een revolutie zijn …

Architectuur kan helpen de wereld om ons heen te doorgronden en wellicht te verbeteren. De komende opgave is enorm: de renovatie van de bestaande voorraad en de herstart van de woningbouw. Dit gaat het vermogen van individuen te boven en vereist een grote, collectieve inspanning en een groot sociaal bewustzijn.

Voor een overheid die zegt de architectuur te willen stimuleren, zou een btw verlaging een erg voor de hand liggende en gemakkelijke maatregel zijn. Alleen hiermee wordt de architectuur natuurlijk niet gered. Maar met een btw verlaging kun je wel voorkomen dat een sector die toch al zwaar is getroffen door de crisis, verder over de rand heen wordt geduwd.

  

Reacties

– “Zou het zeer op prijs stellen als een vergelijkbaar artikel wordt geschreven over de architectuurbiënnale in Venetië die gedomineerd wordt door z.g. Stararchitecten , die weinig nieuws brengen. Het is een soort ouwe mannen show waar men zich bezig houdt met alleen met financieel totaal uit de hand gelopen opdrachten.
Mis de frisse jonge honden. Die aan de randen van het vak aan het werk zijn.
Heb te weinig pen om hier een scherp artikel over te schrijven maar voel wel een zeer dringende noodzaak dat we in Venetië een ander geluid laten horen.”
ir. Herman Bessels van Bessels architekten ingenieurs uit Twello

 

Reageer op dit artikel