blog

Architecten in de kou

Business

Afgelopen vrijdag organiseerde het architectennetwerk Anet een debat over de nieuwe bouwopgave. Centrale stelling: in de nieuwe bouwopgave moet de architect optreden als initiatiefnemer voor nieuwe allianties en als regisseur van het bouwproces.

Architecten in de kou

 

 

 

Het gesprek werd in de open lucht gehouden op het eiland achter Arcam. De deelnemende architecten zaten letterlijk in de snijdende kou. Om op te warmen noteerde ik de volgende tips voor architecten om de winter door te komen.

 1. Wees jezelf en ga je eigen weg. Laat je niet inpakken door allerlei goed bedoelde initiatieven, die je geen stap verder brengen. Je bent je eigen expert en je eigen deskundige!

 2. Verkondig geen onzin. Beweer bijvoorbeeld niet dat je architect bent geworden omdat je zo goed kunt tekenen of, erger nog, vanwege ervaringen in je jeugd (zie 7). Dat leidt namelijk onvermijdelijk tot zelfoverschatting en dat is in de huidige en toekomstige economie bepaald geen gezonde basis voor een architectuurpraktijk.

 3. Architectuur is een dienstbaar beroep: een architect verleent namelijk diensten aan opdrachtgevers. De traditionele opdrachtgevers zijn weliswaar weggevallen, maar dit ontslaat je niet van de plicht op zoek te gaan naar nieuwe (zie 11). Besteedt daarom veel aandacht aan de zakelijke kanten van het vak. Een goed ontwerp is niet de enige succesfactor. Om je bureau succesvol te laten zijn zul je moeten professionaliseren. Lees de rubriek Het Bureau in de Architect.

 4. Houd je vaste kosten laag. Maak geen onnodige kosten. Vraag jezelf altijd af: ‘What is in it for me?’

 5. Vergeet wat je op school hebt geleerd. In de praktijk heb je daar totaal niets aan. Zorg voor goede bijscholing.

 Tien tips voor jonge architecten 

 6. Nu is volop tijd voor papieren projecten. Maar als straks de economie weer aantrekt, draait het maar om een ding: gezag in het bouwproces. De vorige generaties hebben zich daar niet vreselijk druk over gemaakt, maar als je straks als architect ook maar iets wilt betekenen, dan moet je controle hebben over je werk en over het bouwproces. Dat krijg je niet in de schoot geworpen. Daarom zul je nu al aan de bak moeten.

 7. Het architectenberoep is een romantisch bedrijf. Bedenk echter op tijd dat ook de belangen van de architectuur als geheel moeten worden behartigd. De winstgevendheid van de totale branche staat op dit moment sterk onder druk. Wees daarom alert, sluit je aan bij initiatieven van je collega’s die daarin verbetering beogen te brengen. Lees de blogs van LEVS. Overweeg economische allianties aan te gaan met andere bureaus.

 8. Zorg dat je goed wordt betaald voor de opdrachten die je doet. Wees beducht voor kansen die je worden geboden, maar die niet of slecht worden betaald. Lever nooit zomaar even gratis een ideetje aan een opdrachtgever, tenzij je jezelf haat.

 9. Als je (nog) bij een bureau werkt, ga vooral na hoe dit bureau zakelijk is opgezet en hoe ze projecten verwerven (zie 3).

10. Heb je nog werk bij een bureau, prijs je zelf dan gelukkig, maar laat je niet verleiden of dwingen tot ontwerpwerk bij kaarslicht. Ook in tijden van crisis is daar geen enkele aanleiding of noodzaak toe. Werk gewoon van negen tot vijf (of hooguit zeven).

11. Sociale media zijn superbelangrijk, maar bedenk dat niemand hoeft te weten hoe laat je opstaat of welke fantastische outfit je vandaag hebt aangetrokken. Tweet of verstuur alleen iets als je wat hebt te zeggen. Gebruik sociale media vooral om met je potentiële opdrachtgevers in gesprek te komen.

ANET bestaat uit Cell Studio Architecten, Corinne Bouwers, architectuur design, Kees van Hoek Architect bna, ITZ-Architecten, Penning Architectuur en Stedenbouw, SPONGE Architects, T R Z I N en WKG Architecten. Aan het ronde tafelgesprek bij Arcam op 3 december 2010 namen naast de leden van ANET ook Han Michel (Han Michel concepts projects), Maarten Kloos (Directeur Arcam), Miranda Reitsma (provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Provincie Noord-Holland) en Harm Tilman (hoofdredacteur van ‘De Architect’) deel. Het gesprek werd live uitgezonden op AmsterdamFM.

 

Reageer op dit artikel