blog

De nieuwe bouwopgave

Business

De bouwkolom ligt plat. Overheid, ontwikkelaars, architecten en aannemers kennen hun plek op het speelveld niet meer: er wordt paniekvoetbal gespeeld. Iedereen probeert te voorspellen wat we morgen met z’n allen gaan doen. Maar het antwoord blijft uit. Hoe moeten we verder?

De nieuwe bouwopgave

 

Vorige maand heeft Architectennetwerk Anet (www.anet.nu) twee debatten georganiseerd in het architectuurcentrum van Amsterdam (www.arcam.nl) met als thema: ‘De nieuwe bouwopgave’. Subtitel was: ‘Anet in dialoog met opdrachtgevers’. Debaters zoals onder anderen Rudy Stroink, Han Michel en Max Visser gingen in een volle zaal onder leiding van JaapJan Berg met elkaar, met Anet en met het publiek in gesprek.

De aanwezigen van de debatten waren het eens dat er kansen voor de bouwkolom liggen in renovatie, in hergebruik, in flexibel en gefaseerd bouwen, in consumentgericht bouwen en in (collectief) particulier opdrachtgeverschap, zoals ook betaalbare studenten- en jongerenwoningen, starterswoningen, ouderenwoningen en ga zo maar door. Maar dit noem ik geen nieuwe bouwopgaven, hier werken wij met z’n allen al langer aan. Helaas komen veel van deze projecten op dit moment niet van de grond.

Een voor mij waardevol aspect dat in de debatten naar voren kwam, was het inzicht dat de tijd dat we allemaal achter de van bovenaf opgedragen bouwopgaven aan hobbelden voorbij is. Op het moment dat een kleine markt een succes is, wordt er massaal opgedoken en is deze markt alweer te klein. Het heeft volgens mij geen zin om te bedenken WAT we nu weer eens gaan bouwen. Veel interessanter is het om het er over hebben HOE we aan de nieuwe bouwopgaven gaan werken.

‘Er is nu ruimte voor diversificatie’ zei Han Michel. Wij architecten kunnen zelf kansen creëren door zelf nieuwe (kleine) markten te ontdekken en met veel precisie onze eigen niche te creëren. De bijzondere opgaven die te klein zijn om door de ontwikkelaar, die zijn blik nog op oneindig heeft staan, gezien te worden, bieden kansen voor de ondernemende architect.

‘De hele bouwkolom zal zich moeten herpositioneren’, werd gezegd in het debat. Als je denkt tot nu toe slechte kaarten in de hand te hebben, is er dus een uitkomst: de kaarten worden namelijk opnieuw geschud: Wat zijn je jokers? Met wie kun je samen werken? Met wie kun je allianties vormen om nieuwe kleine markten te veroveren? Iedereen heeft zijn eigen praktijk, zijn eigen kennis en vaardigheden. De juiste combinatie van de juiste vaardigheden van individuele spelers in de bouwkolom (of daarbuiten) maakt het mogelijk om specifieke opgaven aan te kunnen pakken.

In een duurzaam samenwerkingsverband met jouw bouwpartners (waarvan je weet wat je van elkaar kunt verwachten), kun je ingewikkelde opgaven gemakkelijker aan dan als individu. Maar het vertrouwen om samen te willen winnen ontbreekt. Als de verschillende spelers in de bouw eens zouden beginnen met naar elkaar te luisteren zodat ze elkaar eindelijk eens kunnen begrijpen. Pas als je elkaars kwaliteiten en belangen begrijpt kun je elkaar vertrouwen. En dat heb je nodig als je samen en met respect voor elkaars vaardigheden zaken wilt doen.

Anet in dialoog met opdrachtgevers is een goed begin. Overheid, ontwikkelaars, architecten en aannemers kunnen elkaar, door met elkaar in gesprek te gaan, beter leren begrijpen en elkaar met meer respect bejegenen. De architect kan proberen zijn rol in het bouwproces te versterken door op te treden als initiatiefnemer van deze allianties en als regisseur van de nieuwe bouwopgave.

Dus samenvattend: mouwen opstropen, doe je (eigen) ding samen met je partners!

Reageer op dit artikel