artikel

Zelfstandige bedrijfsvoering zonder zorgen

Business

Zelfstandige bedrijfsvoering zonder zorgen

Partnerartikel – Veel ‘zzp’er architecten’ werken vanuit thuis, en zoals voor iedereen geldt, geldt hier nog veel meer: zorg dat de zaken goed verzekerd zijn. Maar waar moet je nu op letten als je één of meerdere verzekeringen voor je woonhuis annex kantoorruimte moet afsluiten? Wat zijn de valkuilen en hoe zorg je ervoor dat je niet bent onderverzekerd?

Uit het tweejaarlijkse onderzoek van Architect ’s Council of Europe (ACE), bleek onlangs dat Nederland in 2018 circa 10.600 architecten telde. Wat omzet betreft heeft de sector zich hersteld van de economische crisis die in 2008 uitbrak en ruwweg tot 2012 voortwoekerde. Maar de samenstelling van de branche is volgens de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) sindsdien ingrijpend veranderd.

Eenmanszaak

Onder de 1200 architectenbureaus die bij de BNA zijn aangesloten, bevinden zich nog steeds grote bureaus met tientallen werknemers, maar hun aantal is fors afgenomen. Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer 4000 architecten zijn met een eenmanszaak, die kunnen worden aangemerkt als zelfstandige-zonder-personeel (zzp). Dat groeiende aantal past in een trend: dat Nederland inmiddels ruim 1,2 miljoen zzp’ers telt, geeft aan dat veel mensen het fijn vinden om op z’n minst het gevoel te hebben dat ze beroepshalve hun eigen tijd en business kunnen indelen en hun eigen broek kunnen ophouden.

Net als voor iedere zzp’er, geldt ook voor de ‘zzp’er architect’ dat hij ervoor moet zorgen dat zijn uitgaven ruimschoots worden gecompenseerd door zijn inkomsten. Die inkomstenkant laten we verder buiten beschouwing: bij een goede, creatieve architect die in staat is om trends en ontwikkelingen als duurzaamheid en circulariteit te vertalen naar zijn ontwerpen, zit dat wel goed.

Eerste winst

Aan de uitgavenkant valt de eerste winst te behalen door vanuit huis te werken. Dat scheelt de huur van een kantoorruimte, bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw. Voordeel voor een architect is dat hij relatief weinig ruimte nodig heeft. Mede dankzij de snelle opmars van BIM, is virtueel bouwen en ontwerpen tot norm verheven: potlood, liniaal en papier hebben plaatsgemaakt voor een computer. Met dien verstande dat het beeldscherm en de software die een architect nodig heeft respectievelijk groter en duurder zijn dan die van bijvoorbeeld een journalist of accountant.

Een architect die vanuit huis werkt en daarbij op de koop toe neemt dat werk en privé sneller in elkaar overlopen, doet er verstandig aan zich goed te verzekeren. Denk daarbij niet alleen aan de inboedel en opstal, maar ook aan een aansprakelijkheidsverzekering. Want wat als er een klant langskomt die een dure vaas van de tafel stoot? Of andersom: wat als de architect bij een klant op bezoek gaat en per ongeluk iets kapot maakt? En een heel ander voorbeeld: wat als een klant verhaal komt halen of niet wil betalen omdat er volgens hem een ontwerpfout zit in de door de architect ontworpen dakkapel, opbouw of aanbouw?

Als je gaat werken in het huis waar je al woont, heb je als particulier uiteraard al een inboedelverzekering, een opstalverzekering en misschien ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Om met het slechte nieuws te beginnen: die voldoen vaak niet meer als de woning voortaan ook deels als bedrijfsruimte gaat fungeren. Ineens is er sprake van dure apparatuur zoals computers, printers, software, waarvan een eventuele vervanging veel geld gaat kosten.

Je kunt per verzekering uitzoeken of je voldoende bent verzekerd of misschien wel bent onderverzekerd. Geen eenvoudige klus, omdat iedere verzekeringsmaatschappij weer andere grenzen tussen ‘privé’ en ‘zakelijk’ hanteert.

Rust in de tent

Het is aan te bevelen om een totaalpakket af te sluiten dat calamiteiten dekt in de privésfeer maar ook in de zakelijke sfeer. Door ervoor te kiezen dat pakket bij één verzekeraar onder te brengen, creëer je ‘rust in de tent’. De meeste assurantiebedrijven bieden dit ook aan. De woonverzekering omvat inboedel, opstal en aansprakelijkheid. De premie is vaak afhankelijk van de optie: uitgebreid, of compleet. Maar beide kennen een eigen risico van 0 euro. Bij schade betaal je in principe niets.

Zeker voor mensen die thuis werken en beroepshalve ook bij anderen over de vloer komen, is een aansprakelijkheidsverzekering een must. Wat er ook gebeurt in en om je woning en wat je ook doet, privé of zakelijk, je bent goed verzekerd, inclusief de bedrijfsinventaris. Denk bijvoorbeeld aan maquettes die, digitalisering en informatisering ten spijt, waar veel architecten nog steeds gebruik van maken om hun ontwerpen te visualiseren.

Prettig om te weten is dat de Allsecur:inboedelverzekering  een garantie tegen onderverzekering biedt, zodat je achteraf nooit voor een onaangename verrassing staat. Natuurlijk zijn er, zoals bij elke verzekering, een aantal voorwaarden. Neem die voorwaarden goed door, sluit de juiste verzekeringen af en voer een zelfstandige bedrijfsvoering zonder zorgen!

Dit artikel is gesponsord door Allsecur.

Reageer op dit artikel