artikel

Diversiteit in opdrachten drijfveer CONIX RDBM Architects

Business

Met vestigingen in Antwerpen, Brussel, Terneuzen en Rotterdam is CONIX RDBM Architects een van de grotere bureaus van Belgische oorsprong. De praktijk opereert op diverse plekken in Europa en daarbuiten en beoogt ook in Nederland de bestaande activiteiten uit te breiden. Volgens Christine Conix specialiseren ze zich bewust niet: “Het is juist boeiend om je met veel zaken bezig te houden, van vierkante millimeter tot vierkante kilometer”.

In Antwerpen houden de architecten kantoor in zeven geschakelde appartementen in een woontoren. De vergaderruimte biedt een weids uitzicht over de ontwikkelingen in het havengebied. Aan tafel zitten Christine Conix (een van de partners) en Ron de Goeij (directeur Nederland). Na decennia onder haar eigen naam een bureau te hebben geleid, richtte Christine Conix in 2013 samen met Jorden Goossenaerts en Frederik Jacob CONIX RDBM Architects op. Architect Ron de Goeij trad eerder dit jaar toe om vanuit Rotterdam het bureau te vertegenwoordigen.

Umicore-Conix-RDBM

Het kantoor voor Umicore geeft een nieuwe impuls aan een industrieel gebied

Bekijk hier het transformatieproject voor Umicore

Diversiteit

Het brede portfolio van het bureau reflecteert de ontstaansgeschiedenis waaraan verschillende fusies ten grondslag liggen. Alleen al op het gebied van woningbouw raakt het alle schaalniveaus, van particuliere woningen tot appartementencomplexen en woontorens tot gebiedsontwikkelingen. Eveneens op het gebied van kantoren, onderwijsgebouwen en zorgcomplexen heeft het bureau de nodige ervaring. Bovendien werkte Christine Conix aan bijzondere culturele projecten, zoals de renovatie van het Atomium in Brussel en het Belgisch EU paviljoen voor de Wereldexpo 2010.

Schaalniveaus

Juist die diversiteit en het werken op verschillende schaalniveaus spreekt Christine Conix aan. Dit leidt ook tot onverwachte kruisbestuivingen tussen de projecten. Aan elk plan ligt een ontwerpmethode ten grondslag die zowel rationeel als intuïtief is. De plek is hierbij het uitgangspunt: “Je kunt ons contextuele architecten noemen. We bezoeken altijd eerst de site, of dat nu in België is of in Marokko. Rondwandelen, een plek zien en voelen en de emoties van een plek blootleggen, daar draait het om. Onze signatuur is altijd een antwoord op de context, steeds eenzelfde vormentaal en materiaalgebruik zal je bij ons niet zien.”

Oosteroever-Baelskaai-12-01

Oosteroever Baelskaai in Oostende

Context

Soms is het zaak om nauwkeurig aan te sluiten op een context, soms heeft een plek juist een duidelijke hefboom nodig. Dit laatste was het geval bij het project in Oostende waar het bureau een masterplan voor opstelde en eveneens een aantal gebouwen realiseert. Het eerste gebouw is een icoon dat het gebied op de kaart zet. Deze woontoren wordt gekarakteriseerd door verspringende horizontale balkons, waar op twee plekken een zwembad in is opgenomen. Het is een ontwerpvoorstel dat normaliter na de eerste schets uit de plannen zou verdwijnen. Dat de toren inclusief zwembaden in Oostende nu daadwerkelijk uit de grond is verrezen, is alleen al vanwege de constructie een knappe prestatie.

Kwaliteiten

Ook voor de invulling van dit voormalige havengebied vormt de context het uitgangspunt. In de werkdocumenten is de plek gedocumenteerd in combinaties van wordclouds en beelden. Deze worden geprojecteerd op een soort “eigen beeldkwaliteitsplan” waarmee greep op het ontwerp wordt gehouden. Op de Oosteroever worden hoge met lage volumes afgewisseld om de duinbewegingen door te trekken. Zo ontstaat ook zicht en openheid door en vanuit het gebied, iets wat langs de Belgische kustlijn in het verleden vaak is vergeten. De materialisering bouwt voort op de zachte tinten uit de naastgelegen natuur, maar eveneens op het industriële verleden.

Oosteroever-Masterplanning-02

Oosteroever masterplan vogelperspectief

Maatschappelijke impact

Naast de context vormen maatschappelijke impact, duurzaamheid en kennis belangrijke pijlers van CONIX RDBM Architects. “We beantwoorden niet alleen de vraag van de opdrachtgever maar ook aan de vraag van de maatschappij. Ook daarin is de integratie in de context essentieel. Een leefbare stedelijke omgeving wordt gemaakt door de gebouwen er omheen, de interactie die je kunt creëren door de juiste plaats van de toegangen en de functies in de plint is hierin sterk bepalend. Bij opdrachtgevers van monofunctionele gebouwen maken we ons hard voor meer diversiteit, een goede dialoog is hierin erg belangrijk”, aldus Christine Conix.

Duurzaamheid

De pijler duurzaamheid is volgens Christine Conix geworteld in de structuur. Architectuur moet zo flexibel zijn dat het meer kan opnemen dan de vraag van de eerste opdrachtgever. De structuur is in dat opzicht belangrijker dan de gebruikte materialen, omdat die elk hun een eigen houdbaarheid hebben en op den duur kunnen worden vervangen. “We houden niet alleen rekening met energieprestaties en materiaalgebruik, maar streven ook naar gebouwen met een lange levensduur, die vanwege hun flexibiliteit die al in het ontwerp is opgenomen, flexibel in het gebruik, en in de tijd aanpasbaar zijn”.

CONIX_RDBM_Architects_-_kOsh_-_01

Schoolcampus kOsh

Bekijk hier Schoolcampus kOsh in Antwerpen

Duurzame school

Bij het ontwerp voor schoolcampus kOsh ligt de kwaliteit van de structuur bijvoorbeeld in de brede gangen die in de wintermaanden als leefruimte kunnen functioneren. Door de plaatsing van twee langgerekte volumes die met bruggen worden verbonden ontstaan ook buiten verschillende plekken met een eigen karakter. De structuur zorgt daarmee ook voor geborgenheid bij de leerlingen. In het interieur is juiste veel aandacht voor transparantie en visuele interactie.

Passief kantoor

Voor het passief kantoorgebouw Oxygen Building Office in Brussel zijn de gekozen bouwmaterialen geselecteerd op hun robuustheid en onderhoudsgemak. Aangezien de gevel opgebouwd is uit houten cassettes gevuld met steenwol en aluminium gevelbekleding, kan de buitenkant van het gebouw later makkelijk gerenoveerd worden zonder de constructie te raken. De flexibiliteit van de inrichting is ook een van de belangrijke randvoorwaarden voor dit ontwerp. De verdiepingen kunnen vrij ingericht worden als landschapskantoren of als individuele kantoren.

Conix-RBDM_Oxygen-Building-Office-3

Oxygen Building Office

Bekijk hier kantoorgebouw Oxygen Building Office in Brussel

Kennis

“In België zijn we sterk bezig met hoe we iets maken omdat we tien jaar aansprakelijkheid boven ons hoofd hebben hangen. We zijn opgeleid om te kunnen bouwen, dat is ook onze verantwoordelijkheid”, stelt Christine Conix. Dat is volgens Ron de Goeij het grootste verschil met Nederland, waar architecten steeds meer conceptontwerpers zijn geworden. Als in België het dak lekt, belt de opdrachtgever de architect. Die kennis van bouwmaterialen en techniek is sterk binnen architectenbureaus aanwezig gebleven, wat volgens hem een sterk voordeel is.

Detaillering

Die zorgvuldigheid in detaillering wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het hoofdkwartier van lichtproducent Kreon. In het interieur is de primaire, betonnen constructie deels zichtbaar en aangevuld met een palet aan pure materialen zoals glas, hout en metaal. Het zoeken naar evenwicht tussen contrasten als donker en licht, open en gesloten ontvouwt hier in een ruimtelijk spel van strakke vlakken.

Fotograaf © Serge Brison

Bekijk hier het hoofdkwartier van Kreon in Opglabbeek

Nederland

Binnen Nederland ziet Ron de Goeij kansen in de intensivering van het ruimtegebruik in de stad, waarin multifunctioneel inzetbare gebouwen een grote rol kunnen spelen. Daarnaast ligt er een flinke opgave in de woningbouw. De snelheid waarmee nu weer gebouwd wordt, baart hem wel enige zorgen. “Als architecten moeten we de verleiding weerstaan om kwantiteit boven kwaliteit plaatsen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan kwalitatieve gebouwen en steden waarin de mens centraal staat.”

 

Bekijk projecten door Conix RDBM Architects

Reageer op dit artikel