UArchitects

Misak Terzibasiyan (Helsinki, 1964) en Emile van Vugt (Hameln, 1974) richtten in 2003 UArchitects op. Dit internationaal opererende architectenbureau is gevestigd in Eindhoven en werkt aan projecten op diverse schaalniveaus en met verschillende graden van complexiteit.

Kenmerkend voor hun werkwijze is het zogenoemde ‘dwarsdenken’, waarbij dwarsverbanden worden gelegd tussen theorie en praktijk en tussen verschillende sectoren zoals woningbouw, gezondheidszorg en onderwijs.