Teun van den Ende & Maarten van Tuijl

Teun van den Ende is secretaris van het H-team en medewerker van het College van Rijksadviseurs (CRa). Maarten van Tuijl is met Tom Bergevoet onder andere oprichter van TEMP.architecture.

Het CRa waar Teun van den Ende werkt adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit op thema's als transformatie, mobiliteit en energietransitie. Teun is medeoprichter van Platform VOER, een opinieplatform voor erfgoed en ruimte. Hij is daarnaast coördinator van de 10e Eo Wijers-prijsvraag.

Maarten van Tuijl

Naast zijn betrokkenheid bij TEMP is Maarten van Tuijl initiatiefnemer van Panorama West, en auteur van het boek ‘De flexibele stad, oplossingen voor leegstand en krimp’ dat op 21 januari in engelse vertaling uitkwam: “The Flexible City – Sustainable Solutions for a Europe in transition”. Hiernaast geeft Maarten les aan de TU Delft en verschillende academies.