Pieter Huijbregts

Pieter Huijbregts is initiatiefnemer van het Netwerk Conceptueel Bouwen. Dat bracht het boekje uit: Nederland kiest voor Conceptueel Bouwen. Ook begon hij in 2007 een website waarop alle concepten voor het bouwen in Nederland overzichtelijk bij elkaar zijn gebracht.

Pieter Huijbregts studeerde in 1977 af aan de TU/e, faculteit bouwkunde. In 1978 was hij medeoprichter van BouwhulpGroep, een advies- en architectenbureau in met name volkshuisvesting, en tot 2000 een van de twee directeuren. Hij is vanaf 1986 actief in het organisatieadvieswerk. Hij doet veel onderzoek en publiceerde onder meer in Cobouw, Bouw, Bouwwereld, BouwIQ, het blad Renovatie en heeft een maandelijkse column in het blad Stedenbouw. Voor Weka was hij hoofdredacteur van de Bouwstandaard.

Van 2002 tot en met 2004 was hij inhoudelijk coördinator van het innovatienetwerk BouwBeter en schreef hij de eerste boekjes over een nieuwe aanbodstrategie: Conceptueel Bouwen (Innovatie in de bouw, de noodzaak van nieuwe strategieën en Conceptueel Bouwen, denken in doelgroepen. uitgegeven door SBR). Daarna startte hij met een promotieonderzoek naar Conceptueel Bouwen. Daar kwam het netwerk Conceptueel Bouwen uit voort.