Oswald Devisch

Oswald Devisch is burgerlijk ingenieur architect en stedebouwkundige. Hij studeerde aan de KU Leuven en de Bartlett School of Architecture (London).

Hij behaalde een doctoraat aan de TU Eindhoven rond ruimtelijke simulatiemodellen. Sinds 2006 is hij docent/onderzoeker aan de Universiteit Hasselt waar hij slalomt tussen thema's als spontane transformatieprocessen, nieuwe media, particuliere stedenbouw, urban games en ruimtelijke capaciteitsopbouw.