Michiel Raats

Michiel Raats (1979) is mede-oprichter van het in Rotterdam gevestigde architectenbureau bubble, dat zich richt op architectonisch en stedebouwkundig ontwerpen, onderzoek en journalistiek, en onderwijs.

Het afgelopen decennium werkte hij aan een breed spectrum van architectonische en stedenbouwkundige projecten op diverse bureaus in Nederland, waaronder OKRA landschapsarchitecten, Atelier Zuidvleugel, maxwan architects + urbanists en SPUTNIK. Hij was betrokken bij grote en kleine projecten op tal van schaalniveaus. Daarnaast doceerde Michiel de afgelopen jaren de collegereeks Architectuur 3 aan de Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw te Tilburg.

www.bubblearchitecture.eu