Marieke Berkers

Marieke Berkers is architectuurhistoricus (MA). Ze is (academisch) onderzoeker, schrijver en docent. Berkers neemt deel aan ontwerp- en ontwikkelteams voor advies over transformatie- en ontwikkelingsopdrachten, met name vanuit een cultureel en sociaal-economisch perspectief. Ze is lid van de redactie van Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw en van het Nederlandse Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw.

Berkers is gastdocent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam en docent aan de TU Delft, faculteit Bouwkunde bij de leerstoel Methods and Analysis. Berkers is lid van het bestuur van Architectuur Film Festival Rotterdam (AFFR), lid van de Externe Adviescommissie Landschapsarchitectuur & Planning van Wageningen University & Research en lid van de adviescommissie regeling architectuur van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.