Koen de Boo en Robbert Jan van der Veen

Koen de Boo en Robbert Jan van der Veen schrijven elke twee weken een blog over hun visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Die visie gaat over veranderende landschappen, binnensteden in transformatie en nieuwe business modellen. Stil zitten is geen optie, wie een idee heeft moet daar mee aan de slag.

Tijdens hun studie Stedenbouw in Delft richtten zij gezamenlijk plein06 op. Plein06 richt zich op de waardevolle gebiedstransformaties. Met een strategische aanpak en sterke verbeeldingskracht krijgen zij projecten in beweging. Vanaf het eerste idee tot en met de daadwerkelijke realisatie schetsen ze een wervend perspectief en organiseren ze de nodige stappen.