Frans Soeterbroek

Frans Soeterbroek, beter bekend als 'de Ruimtemaker', adviseert in zijn werk hoe je ruimte, lichtvoetigheid en eenvoud maakt temidden van taaie bestuurlijke systemen. Soeterbroek is opgeleid als socioloog en organisatieadviseur en heeft in het verleden gewerkt bij onder meer de vakbeweging, adviesbureaus en de universiteit.

Hij werkt sinds 2004 met zijn bureau de Ruimtemaker als procesmanager, onderzoeker, onafhankelijk voorzitter en strategisch adviseur bij onder meer gebiedsontwikkeling, wijkaanpak, vervoer, controverses over ruimtegebruik en duurzaamheidstrategieën. Hij helpt lokale overheden en lokale initiatiefnemers om met grote gebaren en kleine speldenprikken te bouwen aan de veerkracht van de stad. In zijn woonplaats is Frans onder meer betrokken bij het initiatief ‘de Utrechtse ruimtemakers’.

Discussieer met Frans Soeterbroek op Twitter.