Eric Vreedenburgh

Eric Vreedenburgh is architect en directeur van Archipelontwerpers. Daarnaast is hij verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Samen met Rainer Bullhorst heeft hij het Europese ambassade project opgezet.