Eric Vreedenburgh

Eric Vreedenburgh is architect en directeur van Archipelontwerpers. Daarnaast is hij verbonden aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Samen met Rainer Bullhorst heeft hij het Europese ambassade project opgezet.

Op weg naar een Europese ambassade

Een ambassade is nooit alleen een functioneel gebouw, een plaats waar ambtenaren werken. Zij is ook de reflectie van een mentaliteit en daarnaast de...