Bart Tritsmans

Bart Tritsmans (1985) is verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij behaalde een doctoraat in de geschiedenis (Universiteit Antwerpen) en de ingenieurswetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) met een proefschrift over stedelijke groenruimtes in de 19de en 20ste eeuw. Hij werkte als tentoonstellingscurator bij het Vlaams Architectuurinstituut en was redactielid van het Architectuurboek Vlaanderen. Als auteur en redacteur van artikelen, boeken en de podcast Windoog, en als curator van tentoonstellingen, focust hij op hedendaagse en historische thema’s in de architectuur en de stedelijke ruimte.