Bart de Zwart

Bart de Zwart (1980) studeerde Architectuur aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn studie was hij onder meer werkzaam in de volkshuisvestingssector en als onderzoeker bij de leerstoel Stedebouw van de TU/e. Momenteel is hij als onderzoeker en docent verbonden aan het Lectoraat Brainport van Fontys Hogescholen.

Daarnaast werkt hij aan de afronding van een proefschrift over de politieke dimensie van regionale planvorming. De Zwart heeft gepubliceerd in wetenschappelijke uitgaven, vaktijdschriften en diverse boeken, over onder andere architectuur, stedebouw, landschap en cultureel erfgoed.