Adri Duivesteijn

Adri Duivesteijn is al meer dan veertig jaar intensief betrokken bij de Nederlandse ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling, de kwaliteit van woningen en architectuur. Zijn primaire oriëntatie is de rol die de burger in deze processen speelt; Duivesteijn heeft altijd gepleit voor meer zeggenschap voor de eindgebruiker(s).