artikel

Polderdak als dynamische waterberging

Architectuurproducten

Polderdak als dynamische waterberging
Polderdak

Een slim gestuurde polder op het dak. Waar regen in een dynamische waterberging terechtkomt om bijvoorbeeld de planten van de daktuin te voeden. Dat resulteert in een integraal systeem dat bijdraagt aan de inrichting van een klimaatadaptieve stad. Dat is wat Cees-Anton van den Dool voor ogen heeft met het Polderdak.

door Marieke Giele

Nederland ligt vol met ongebruikte platte daken. Dat biedt kansen voor gebouweigenaren, die steeds vaker een daktuin of waterbuffer bovenop hun gebouw willen aanleggen. Maar hoe kun je optimaal gebruikmaken van je dak door deze principes te verenigen?

Lees, luister en bekijk hier het Digimagazine Duurzaamheid >

Slimme sturing

Het Polderdak levert een integrale oplossing voor nieuwe en bestaande platte daken. Het combineert een groen- en een blauwdak tot een slim gestuurd systeem voor bovenop het gebouw, soms zelfs onder zonnepanelen. Opgeslagen water is op deze manier te gebruiken voor irrigatie, infiltratie of een grijswatersysteem.

Door het regenwater op te vangen in kratten ontstaat een grote waterbuffer van meer dan zeventig millimeter op het dak. De slimme stuw regelt het waterpeil automatisch op basis van weergegevens en de wensen van de gebruiker. De gebruiker kan de meetgegevens en de werking van de stuw op afstand zien en zelfs handmatig bijsturen. Zo is het mogelijk om het water vast te houden voor de planten op het dak of juist te lozen als er extreme regenval op komst is.

Polderdak

Van afval tot grondstof

Bij nieuwbouw waarbij groene daken en daktuinen aangelegd worden, is een Polderdak een voor de hand liggende oplossing. Regenwater is daar een belangrijke grondstof in plaats van afval dat zo snel mogelijk wordt afgevoerd door de regenpijp. Planten zuigen het water in droge perioden zelf op vanuit de kratten. Dat levert meteen een besparing op het gebruik van drinkwater en maakt beregeningsinstallaties overbodig.

Waar grotere planten en struiken normaal veel zwaar substraat nodig hebben dat het water vasthoudt, gebeurt dat nu in de kratten van het systeem. Dat maakt het mogelijk om veel spannendere begroeiing aan te leggen. En stiekem heb je dan ook een waterberging voor piekbuien van meer dan zeventig millimeter op je dak aangelegd. Daar worden gemeenten en waterschappen heel blij van.

Digimagazine Duurzaamheid

Dit artikel is afkomstig uit het Digimagazine Duurzaamheid. Lees nu online >
Nog geen abonnee? Vraag een proefmaand aan en lees de Architect direct.

Reageer op dit artikel