nieuws

Stadswijk Merwede wordt groene, autovrije stadswijk

Architectuur

Stadswijk Merwede wordt groene, autovrije stadswijk
Beeld marco.broekman en OKRA

Het plan voor Merwede, het gebied in de Merwedekanaalzone tussen de Balijeburg en de Socratesbrug, is bekend. Hier moet plek komen voor ruim 12.000 mensen en voetgangers en fietsers staan centraal. Vanaf vandaag kunnen de bewoners de plannen, met het Beeldkwaliteitsplan Merwede en de Milieu Effect Rapportage inzien via www.utrecht.nl/merwedekanaalzone.nl. Van 30 januari tot en met 11 maart kan hierop worden gereageerd.

Het stedenbouwkundig plan is door de gemeente samen met 10 andere grondeigenaren gemaakt. (marco.broekman, Stad2, OKRA, Goudappel Coffeng, Merosch en Skonk maakten een schetsontwerp voor een stedenbouwkundig plan voor de Merwedekanaalzone, Deelgebied 5.) Door deze samenwerking wordt het terrein van 24 hectare groot tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk als één geheel ontwikkeld. Het akkoord van gemeente, grondeigenaren en corporaties is vandaag getekend en de plannen zijn nu in te zien voor inspraak.

Afwisselende gebouwen

Voor het bedrijventerrein Merwede zijn de plannen nu uitgewerkt. Het moet een volledig autovrije wijk worden. Het is geen woonwijk, maar een stadswijk. Dat betekent dat alle basisvoorzieningen aanwezig zijn en er geen auto hoeft worden gebruikt. Voor bewoners komen er veel deelauto’s, deelfietsen en openbaar vervoer.

Meer dan de helft van het aantal woningen bestaat uit betaalbare huur en koop: 30 procent sociale huur, 25 procent middensegment en de rest is vrije sector. In elk bouwblok komt een binnentuin en de gebouwen moeten afwisselend in hoogte en breedte zijn.

Er komen 17 bouwblokken in de wijk Merwede, naast het fietsdepot en een middelbare school. De gebouwen krijgen verschillende hoogtes en er komen ook twee woontorens in het gebied, waarvan een van 100 meter hoog.

Merwede Utrecht. Beeld marco.broekman en OKRA

Merwede wordt groene en autovrije woonwijk. Beeld marco.broekman en OKRA

Park

Merwede wordt een nieuwe stadswijk waar mensen op een duurzame en gezonde wijze moeten kunnen leven. Er komt groen in de openbare ruimte, in binnenterreinen en op daken.

Langs het kanaal komt het nieuwe Merwedepark, dat samen met het Merwedeplantsoen straks alle delen van de nieuwe en bestaande wijken verbindt. Er komen winkels, bedrijven en plekken om te sporten, maar ook een stadsplein met terras.

Het huidige fietsdepot wordt omgebouwd tot een markthal met horeca, creatieve bedrijvigheid en voedselteelt voor de hele wijk en omgeving.

Merwede wordt bijna energieneutraal. Het krijgt de grootste, ondergrondse warmte-koudeopslag van Nederland om de wijk te verwarmen of te koelen, met gebruikmaking van het water uit het Merwedekanaal.

Alle daken worden zoveel mogelijk voorzien van groen of zonnepanelen. “Geen dak onbenut, dat is het idee”, stelt de gemeente. Specialisten onderzoeken tijdens de ontwikkeling van het gebied hoe er nieuwe technieken kunnen worden gebruikt om de wijk duurzaam en circulair te maken.

Zone

De stadswijk Merwede is onderdeel van de gehele Merwedekanaalzone (tussen Villa Jongerius en de A12). Het gebied wordt de komende jaren in fasen ontwikkeld. Tegelijk met de ontwikkeling van Merwede wil de gemeente samen met bewoners een impuls geven aan de omliggende wijken Rivierenwijk en Transwijk. Door deze te vergroenen, de openbare ruimte te verbeteren en met betere verbindingen voor fietsers en wandelaars.

Het tweede deel van de omgevingsvisie voor de gehele Merwedekanaalzone is ook vandaag vrijgegeven. Hier is ook een variantenstudie naar verschillende fiets- en loopbruggen opgenomen.

Er ontstond eerder onrust onder bewoners door de komst van bruggen in het gebied. Woonbootbewoners vrezen te moeten plaatsmaken en omwonenden van omliggende wijken vreesden een grote toestroom van verkeer.

Een studie naar welke loop- en fietsbruggen er over het Merwedekanaal moeten komen wijst uit dat er in ieder geval twee bruggen nodig zijn in het gebied tussen de Balijeburg en de Socratesbrug om de groei van het fietsverkeer voldoende te spreiden.

Bewoners kunnen de plannen hier inzien. Van 30 januari tot en met 11 maart 2020 kan hierop worden gereageerd daarna gaan de plannen naar de gemeenteraad voor een besluit.

Lees ook:

 

 

Foto's

Reageer op dit artikel