nieuws

Open Building Summit op World Architecture Festival

Architectuur

Open Building Summit op World Architecture Festival
Kavel 20 op Buiksloterham met o.a. Superlofts (Marc Koehler Architects) en BlackJack (Bo6 en BNB Architecten). Foto door Marcel van der Burg

OpenBuilding.co is een nieuw collectief van Nederlandse architecten en ingenieurs dat zich tijdens het World Architecture Festival (WAF)in de RAI in Amsterdam inzet om de kennis over Open Bouwen te delen met het internationale publiek. Het collectief is ervan overtuigd dat deze principes goed inzetbaar zijn in de transitie naar een circulaire bouwindustrie en naar de circulaire stad van de toekomst. Dit jaar is gekozen voor het thema ‘woongebouwen’.

Open Bouwen is in de jaren zestig van de vorige eeuw door N. John Habraken ontwikkeld als methodiek om – in samenspraak met toekomstige bewoners en gebruikers – flexibele en adaptieve gebouwen te ontwikkelen, die kunnen meebewegen met maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe vormen van gebruik. In recente projecten heeft een groep architecten de principes van Open Bouwen gebruikt om gebouwen te ontwikkelen en ontwerpen, die aansluiten op de wensen van de huidige markt en tegelijkertijd relatief eenvoudig aanpasbaar zijn aan andere eisen en wensen in de toekomst.

Betrokken architecten en ingenieurs hebben zich nu verbonden aan het nieuwe platform OpenBuilding.co, dat kennis en ervaring over Open Bouwen en deze projecten zal gaan delen: met elkaar en met vakgenoten. De ambitie is om met deze kennisdeling een versnelling kan ontstaan in de transitie naar een circulaire bouweconomie en een adaptieve, circulaire stad.

Kavel 20 op Buiksloterham met o.a. Superlofts (Marc Koehler Architects) en BlackJack (Bo6 en BNB Architecten). Foto door Marcel van der Burg

Van links naar rechts Stories (Olaf Gipser Architects), BlackJack (Bo6 en BNB Architecten) en PATCH22 (Frantzen et al). Render door WAX, Den Haag

Tijdens de WAF Open Building Summit op de Festival Hall Stage op 4 december in de Amsterdam RAI wordt aan de hand van drie thema’s gesproken over de kansen en uitdagingen die Open Bouwen met zich meebrengt: Open Architecture, Open Systems en Open Cities.

– Open Architecture gaat over de ambitie om gebouwen te maken met een eeuwig leven. Door de basis (de constructie of drager) een grote mate van robuustheid mee te geven en de inbouw onafhankelijk en flexibel te maken, kunnen gebouwen zich aanpassen nieuwe functionaliteiten.

– Open Systems betreft de technische uitwerking van de verschillende onderdelen van een gebouw: de levensduren van de elementen of bouwdelen wordt geanalyseerd en op elkaar afgestemd. Installaties worden gescheiden van de drager, inbouwelementen zijn demontabel: zo hebben de gebruikers van de gebouwen grote vrijheid om hun eigen woon- of werkomgeving te bepalen.

–  Tijdens de sessie over Open Cities worden de mogelijkheden voor het ontwikkelen en financieren van Open Buildings op een grotere schaal besproken en wordt het internationale netwerk van OpenBuilding.co gevraagd om reflectie.

Op woensdag 4 december is de WAF Open Building Summit vanaf 10:00 uur in de RAI in Amsterdam (bekijk hier het programma), met als afsluitend programma-onderdeel om 18:15 uur de WAF Keynote op het hoofdpodium door Marc Koehler, een van de Founding Partners van OpenBuilding.co.

Meer informatie over OpenBuilding.co

 

 

Reageer op dit artikel