nieuws

NOAHH | Network Oriented Architecture ontwerpt zwembad Den Ekkerman in Veldhoven

Architectuur

NOAHH | Network Oriented Architecture ontwerpt zwembad Den Ekkerman in Veldhoven
Beeld © NOAHH | Network Oriented Architecture

Het consortium onder leiding van Van der Horst aannemers uit Mill is geselecteerd voor het ontwerpen, realiseren en onderhouden van het nieuwe zwembad Den Ekkerman in Veldhoven in een Design, Build & Maintain overeenkomst. Architectenbureau NOAHH | Network Oriented Architecture uit Amsterdam is verantwoordelijk voor het ontwerp.

Toelichting NOAHH – Door de strategische keuze om het zwembad ten zuiden van de sporthal te plaatsen komt het gehele complex inclusief de entree aan het Bur­gemeester Elsenpark te liggen. Door de transparante verbinding met het park geeft het zwembad een kwalitatieve impuls aan de groene leefomgeving. Het park loopt van buiten naar binnen door in het gebouw; de centrale entreeruimte en de horecaruimte zijn hiermee een visuele voortzetting van het park.

Zwembad Veldhoven door NOAHH - Beeld © NOAHH | Network Oriented Architecture

Beeld © NOAHH | Network Oriented Architecture

Het zwembadcomplex is een verzameling paviljoens waar lange zichtlijnen tussen liggen. Hierdoor komt het zwembadcomplex optisch los te liggen van de sporthal. Door de speelse meanderende raamopeningen is er over de gehele gevel een prachtig panoramisch beeld op het omliggende park mogelijk.

Het integrale ontwerp voor het gehele complex sluit naadloos aan op de nabijgelegen bebouwde omgeving. De bouwmassa is lager aan de woonzijde en hoger aan de parkzijde; de baden zijn in de grond verdiept aangebracht om de impact op de omgeving te minimaliseren. Tevens is de kleur van gevel gekozen om het groene omliggende park het beste tot haar recht te laten komen en wordt er op deze wijze aanslui­ting gezocht bij de bestaande baksteen­kleur van de woningen in de directe omgeving.

Zwembad Veldhoven door NOAHH - Beeld © NOAHH | Network Oriented Architecture

Beeld © NOAHH | Network Oriented Architecture

Verbinding en identiteit

Het groen van het park komt terug in de botanische entree. Hierdoor wordt de entreeruimte het centrale punt waar duur­zaamheid in de vorm van groen, ecologie en klimaatadaptatie samenkomt. De entree is open en transparant waardoor het voor alle gebruikers, zoals zwemmers, sporters en toeschouwers, meteen duidelijk is waar je moet zijn. De entree werkt als verbindend element tussen de sporthal en het zwembadencomplex. Hiermee wordt de bestaande sporthal op natuurlijke wijze met het zwembadcomplex verbonden, en wordt de maat en schaal ervan doorgezet in het gehele complex en ontstaat er een grote mate van integraliteit.

Omdat alle baden specifieke eigenschappen en functies hebben, heeft ieder bad – het Therapiebassin, het Doelgroepenbad en het Wedstrijdbad – haar eigen identiteit. Dit wordt versterkt doordat de verschillende baden allen een eigen maat, schaal en hoogte hebben.

Zwembad Veldhoven door NOAHH - Beeld © NOAHH | Network Oriented Architecture

Beeld © NOAHH | Network Oriented Architecture

Duurzaamheid

In het ontwerp voor het nieuwe zwembad heeft het ontwerpteam zich gericht op belangrijke thema’s op het gebied van duurzaamheid: energie, klimaatadaptatie, circulariteit en gezondheid. Om te komen tot een zo laag mogelijke energievraag is uitgegaan van een compacte gebouwopzet en een hoogwaardige thermische schil van het gebouw. Er wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen, zoals warmtepompen met als bron buitenlucht en zonnepanelen op het dak, evenals bijvoorbeeld energiezuinige pompen. Ten aanzien van de materiaalkeuzes worden duurzame, bewuste materiaalkeuzes gemaakt, zoals bijvoorbeeld voor de onderhoudsarme, antraciet geanodiseerde aluminium kozijnen. Ook is de gang afgewerkt met plafonddelen vanuit het bestaande zwembad. Hiermee ontstaat er een circulaire verbindingsgang en duurzaam hergebruik en is tevens een herkenbare knipoog naar het oude bad.

Daarnaast moet een duurzaam, gasloos, energie efficiënt zwembad een aangename omgeving zijn waar het comfortabel, gezond en veilig verblijven is. Naast de architectonische kwa­liteit speelt daarbij vooral het comfort in al haar facetten een belangrijke rol: hoe ervaren gebruikers en bezoekers het gebouw? In het ontwerp staat de kwaliteit van het binnenmilieu en het thermisch, akoestisch en visueel comfort centraal. Het gebouw heeft een GPR score van 8,4.

Ontwerpteam

Aannemer:                           Van der Horst
Architect:                              NOAHH | Network Oriented Architecture
Installaties:                           Van Dorp
Adviseurs:                            EWZ, DGMR
Constructieadvies:              Pieters Bouwtechniek

Lees ook:

Foto's

Reageer op dit artikel