nieuws

Geen stikstofcrisis voor bouw Wildopvang Avolare

Architectuur

Geen stikstofcrisis voor bouw Wildopvang Avolare

Wildopvang Avolare, een ontwerp van ORGA architect, kan zonder probleem naast een stikstofgevoelig Natura2000 gebied gebouwd worden. De wildopvang, het voorbeeld van een nieuwe generatie dierenopvangcentra in Nederland bestaande uit een gebouw van 1.200m2, op een kavel van 6.000m2 met 1.100 m2 buitenverblijven, kan gewoon van start.

Op 29 mei van dit jaar werd het project in eerste instantie meegezogen door de uitspraak van de Raad van State en kwam de uitvoering van het project net als 18.000 andere bouwprojecten stil te liggen. Echter door de ecologisch houtbouw wijze, elektrisch materieel, natuurlijke materialen en energieleverende gebouw kan de bouw komende weken van start. ‘Een lichtpunt in de stikstofcrisis’ zegt Daan Bruggink van ORGA architect hierover.

Daan Bruggink: De bouwstart van wildopvang Avolare is een lichtpunt in de stikstofcrisis

Wildopvang Avolare aan de Boersweg 2 in Doorwerth is een stichting met ANBI status die jaarlijks 6.000 wilde dieren op zal vangen. Inheemse diersoorten, als kleine zoogdieren en vogels, ziek of verwond, zullen gerevalideerd en gerehabiliteerd worden om ze vervolgens weer uit te zetten. Via gespecialiseerde intensive care, herstelafdelingen, binnen- en buitenverblijven worden de dieren voorbereid op een herplaatsing in de natuur. Naast de opvang is educatie, verspreiden en verzamelen van kennis over het beschermen van de natuur een belangrijk speerpunt, om het maatschappelijke bewustzijn te vergroten. Daarnaast bevinden zich op het terrein buitenverblijven. In Nederland is er geen wild- en vogelopvang in deze vorm.

Wildopvang Avolare door Orga-architect

Daan Bruggink van ORGA architect: ‘Natuurlijk ligt de Wildopvang dicht bij de natuur, volledig omringd zelfs door Natura2000 gebied. Gezien haar functie logisch ook natuurlijk, dat is immers de habitat van de ‘gebruikers’ van het gebouw. Voor een wildopvang gebouw is het belang van natuurbescherming uiteraard evident, dus is er oog voor de Wet Natuurbescherming. Je zou je af kunnen vragen of het doel van de milieuorganisaties was om de bouw van een dergelijke wildopvang te blokkeren, maar ja, ook de bouw van dit gebouw stootte stikstof uit tijdens de aanlegfase. Dus ja, dat heeft ook invloed op de natuur. Gezien de ecologische bouwwijze was de stikstofuitstoot echter reeds
zeer weinig in vergelijk met meer traditionele bouwwijzen. Het gebouw wordt gebouwd met natuurlijk materialen, geheel in hout opgetrokken, zoveel mogelijk circulair, natuurinclusief en in een ecologisch landschap. Het gebouw is gasloos, energieleverend en de dierenambulances rijden straks elektrisch.’

‘De hoeveelheid stikstof was dan ook niet heel veel. Het Stikstofdepositie-onderzoek sprak tijdens de Aanlegfase over een uitstoot van 17,7 kg stikstof, wat op deze locatie overeenkomt met 0,15 mol/ha/j, met name veroorzaakt door kranen en graafmachines. Voor de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 was een bijdrage onder de 1,0 mol/ha/jr slechts meldingsplichtig. In de Gebruiksfase was de uitstoot reeds < 0,005 mol/ha/jr, dat viel toen en nu onder de vrijstellingsnorm. Het verkeer neemt bij gebruik ook niet toe in vergelijk met de uitstoot van de bestaande, inmiddels gesloopte bebouwing.’

Wildopvang Avolare aan de Boersweg 2 in Doorwerth

De bouw van de toekomstige Wildopvang Avolare in Doorwerth, een ontwerp van ORGA architect, kan van start

Gezocht naar oplossingen

‘De nieuwe werkelijkheid gaf de mogelijkheid om verder te onderzoeken’, gaat Daan Bruggink verder, ‘hoe de stikstofuitstoot in de Aanlegfase naar 0 gebracht kon worden. Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. Zo is gekeken of een filterunit, die het stikstofgehalte in de lucht reduceert als compensatie van de stikstof die  uitgestoten wordt, geplaatst kon worden. Deze vangt meer stikstof af dan we produceren, waardoor het bouwproject zelfs stikstof-positief werd. De lucht wordt zelfs schoner dan wanneer er helemaal niet gebouwd zou worden. Echter is lucht filteren geen bronmaatregel en dat is een vereiste. Filters direct op de uitlaten van de machines boden ook geen soelaas, die vangen voornamelijk roetdeeltjes en geen stikstof.’

Lees de blog van Daan Bruggink over Avolare en de stikstofproblematiek

Lees de blog van Daan Bruggink over Avolare en de stikstofproblematiek

Werkzaamheden elektrisch uitvoeren

Bruggink: ‘Na overleg met de aannemer Van Engen worden alle kraanbewegingen en graafwerkzaamheden elektrisch uitgevoerd. De te grote bouwonderdelen die niet met een kleinere elektrische kraan te tillen zijn, worden in delen op hun plek getild, waardoor ze toch elektrisch te tillen zijn. Elektrische graafmachines zijn wat kleinere dan traditionele graafmachines, enige gevolg is dat de graafwerkzaamheden wat langer zullen duren.

Tenslotte zijn er concrete afspraken gemaakt over het aantal verkeersbewegingen. Toevoer van materiaal gaat efficiënter, dus in een keer meerdere pallets, in plaats van één pallet per verkeersbeweging en de werknemers en onderaannemers gaan deels verplicht carpoolen. Daarmee is de stikstofuitstoot tijdens de Aanlegfase gereduceerd naar de 0,00 mol/ha/jr.’

Wildopvang Avolare www.avolare.org
Locatie Wildopvang Boersberg 2, 6865 NG Doorwerth
Ontwerp ORGA architect, 0246636354, info@orga-architect.nl
Projectarchitecten D. Bruggink en G. Degen
Aannemer Bouwbedrijf van Engen, Jan-Willem van Engen
Projectleider Tom van Kuijk
Constructeur Adviesbureau Lüning, Gert-Jan Rozemeijer
Landschap Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten, Sander Rombout
Milieuadviseur Tauw bv, Luc Verhees
Wildopvang Avolare Gert-Jan Nefkens
Adviseur Dierenzorg Thijs Devlin

Lees ook:

Reageer op dit artikel