nieuws

Definitieve gunning voor sportcomplex Erasmus Universiteit Rotterdam

Architectuur

Definitieve gunning voor sportcomplex Erasmus Universiteit Rotterdam
Impressie VenhoevenCS

VenhoevenCS gaat het nieuwe sportcomplex voor de Erasmus Universiteit Rotterdam ontwerpen. Het bureau won in combinatie met Remmers Sport en Onderwijs een Design & Build contract voor de realisatie van het gebouw.

Toelichting VenhoevenCS – Het sportcomplex is ontwikkeld als training- en wedstrijdlocatie. Het complex ligt aan de centrale Erasmus Plaza, en vormt samen met het Hatta-gebouw de oostelijke toegang tot de universiteitscampus.

Het nieuwe complex biedt ruimte aan een grote hoeveelheid gebruikers en accommodeert een divers aantal sportieve functies, waaronder drie grote wedstrijdruimtes, twee trainingsruimtes, een fitnessruimte, horeca en aanvullende voorzieningen. De indeling van het gebouw is gebaseerd op logische functionele en visuele verbindingen tussen deze verschillende functies. Door gerelateerde functies te clusteren, zijn ze makkelijk afzonderlijk te gebruiken en wordt de gebruiker en exploitant een bepaald gemak geboden. Alle functies zijn ontsloten door de binnenstraat, die zowel aan de noord- als de zuidkant de belangrijkste entree tot het gebouw vormt.

Ontwerp

Het ontwerp vloeit voort uit het slim combineren van ruimtes – vormgegeven als gesloten, functionele volumes – binnen de kaders van de bouwenvelop. Deze kaders zijn afgebakend middels een deels transparante gevel. Zo ontstaat een simpele, doch sterke hoofdvorm die aansluit op de orthogonale compositie van de campus en die dankzij zijn open opzet de interactie opzoekt met de omliggende stedelijke ruimte. De ‘restruimte’ die ontstaat tussen de gesloten volumes wordt ingezet om het buiten naar binnen te halen. De fluïde overgang tussen binnen en buiten draagt bij aan de verankering van het gebouw in zijn omgeving.

Door de deels transparante, deels ondoorzichtige huid van het gebouw tekent het interieur zich af; een verzameling van gestapelde en met elkaar verbonden volumes. De dialoog die ontstaat tussen huid en interieur zorgt voor een bijna sculpturaal effect waarbij gespeeld wordt met licht en donker, schaduwen en texturen. Het resultaat is een sportgebouw dat ondanks zijn relatief vlakke gevel minstens net zo’n dynamisch is als zijn gebruikers.

Binnenstraat

Kenmerkend voor het nieuwe studentensportcomplex voor de Erasmus Universiteit is de binnenstraat die de twee bouwdelen met elkaar verbindt. Ten behoeve van de realisatie van het sportgebouw worden twee plots samengevoegd die oorspronkelijk in het masterplan gescheiden werden door een straat. Om de intentie van het masterplan te respecteren, is het gebouw ontworpen als zijnde twee losse volumes, die enerzijds gescheiden worden door een binnenstraat en anderzijds bijeen worden gehouden door ze in te kapselen in eenzelfde huid.

De overdekte straat is ontworpen als een straat die behalve een logistieke functie ook een rol als ontmoetingsfunctie heeft. Het is een aantrekkelijke ontmoetingsruimte waar je elkaar op weg naar-, of na afloop van het sporten tegenkomt en waar je zicht hebt op de verschillende sportieve activiteitenfuncties. De binnenstraat als ruggengraat van het gebouw zorgt ervoor dat de routing eenvoudig is en mensen zich makkelijk kunnen oriënteren. Na het sporten biedt de aan de Erasmus Plaza gelegen horecagelegenheid de mogelijkheid om andere sporters te ontmoeten.

De gevel van het gebouw kenmerkt zich door open delen op plaatsen waar dit meerwaarde biedt, zoals aan de plint op de noordgevel, bij de horeca en de fitness. Voor functies die meer hinder hebben van daglicht of meer privacy behoeven zoals kleedruimtes, douches en tijdens het sporten is gekozen voor een meer dichte gevel.

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel