nieuws

Definitief ontwerp nieuw stadion Feyenoord gepresenteerd

Architectuur

Definitief ontwerp nieuw stadion Feyenoord gepresenteerd
– Een nieuw stadion voor Feyenoord met een unieke ligging aan het water zorgt ervoor dat het stadion van grote afstand zichtbaar is. Robuust vormgegeven met de vormgeving van De Kuip als inspiratie. Beeld OMA

OMA heeft het definitieve ontwerp gepresenteerd van het nieuwe stadion van Feyenoord. De voetbaltempel moet plaats bieden aan 63.000 bezoekers. Ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn een aantal aanpassingen gedaan.

De gemeente, Stadion Feijenoord NV en Feyenoord NV gebruiken de komende periode om het DO te beoordelen. De uitgebreide presentatie van het DO, waarin ook nog eventuele opmerkingen zijn verwerkt, volgt in december. Het DO is een gedetailleerdere uitwerking van het Voorlopig Ontwerp (VO). Veel zaken zijn gelijk gebleven maar er zijn ook veranderingen, zie onderstaande voorbeelden.

Tribunes

Je zit in het nieuwe stadion op de eerste en tweede ring nog dichter bij het veld. De afstand tussen de tribunes en het veld is ten opzichte van het VO verder verkleind. Tussen de tribunes en het veld is hiervoor een rij toegevoegd. Aan de korte zijden is de afstand tussen de tribunes en het veld gelijk aan de afstand aan de lange zijdes. Deze afstand was in het VO nog groter, net zo als dat nu in De Kuip het geval is.

OMA stadion Feyenoord Rotterdam Beeld OMA

Dwarsdoorsnede van het nieuwe stadion. Het veld ligt op straatniveau. De publieke omloop met entrees bevindt zich tussen de eerste en de tweede ring. De verdiepte spelerstunnel aan de Maaszijde is een hommage aan de Kuip. Beeld OMA

Constructie

De gevel is uitgevoerd in een stoer zogenoemd diagrid. Hierdoor wordt de ‘bowl’ vorm van het stadion nog meer benadrukt. In het diagrid zien bezoekers geen verticale kolommen meer (alleen diagonale balken). Hierdoor komt het zwevende effect van de bowl met de tweede en derde ring beter tot zijn recht. Ook maakt het diagrid nu integraal onderdeel uit van de draagconstructie van het stadion.

Consourse/omloop

Door grotere trappartijen met aanpalende voorzieningen zoals groen, zitelementen en speeltoestellen kunnen bezoekers makkelijker bewegen tussen de verhoogde omloop rondom het stadion en het straatniveau. Het straatniveau loopt nu vloeiend door in deze verhoogde omloop. In het Definitief Ontwerp is de omloop in segmenten ingedeeld. Hierdoor is een meer gevarieerd gebruik mogelijk tijdens niet-wedstrijddagen.

Feyenoord stadion Lola Landscape

Beeld LOLA Landscape Architects

Publiekscatering

De publiekscatering en toiletten op de omloop van de derde ring zijn beter verdeeld voor snellere toegang.

Begane grond

De logistiek voor grote evenementen is, in nauwe samenwerking met grote organisatoren, verder verbeterd. Het multifunctionele karakter van het stadion is hierdoor vergroot.

OMA_Feyenoord_city-side. Beeld OMA

Voor de wedstrijd loop je via de publieke omloop direct naar de entrees van het nieuwe stadion. Beeld OMA

Budgetraming

Terwijl Stadion Feijenoord, Feyenoord en de gemeente het DO beoordelen, richt het projectbureau zich de komende maanden onder meer op het afronden van de budgetraming in samenspraak met de bouwteampartner De Nieuwe Ploeg (BAM/BESIX). Doel is dat bij presentatie van het DO in december klip en klaar is dat het stadion kan worden gerealiseerd binnen het beschikbare budget.

LOLA Landscape Architects Feyenoord Stadion Rotterdam

Groene ruimte. Beeld LOLA Landscape Architects

Planning

Tot aan start bouw zijn de volgende stappen gepland:
– Publiekspresentatie DO: december 2019
– Vergunningen onherroepelijk: april 2021
– Start bouw: april 2021
– Stadion gereed: juni 2024

Lees ook:

 

Foto's

Reageer op dit artikel