nieuws

‘Zeker 1500 bouwprojecten onzeker door stikstofuitspraak’

Architectuur

‘Zeker 1500 bouwprojecten onzeker door stikstofuitspraak’
Kan de bouw van de toekomstige Wildopvang Avolare in Doorwerth, een ontwerp van ORGA Architect, met de nieuwe rekenmethode toch doorgang vinden?

Meer dan 1500 bouwprojecten in gemeenten en provincies zijn onzeker geworden of moeten opnieuw worden bekeken vanwege een uitspraak van de Raad van State over de stikstofuitstoot, meldt RTL Nieuws na een rondgang langs regionale en lokale overheden.

De Raad van State oordeelde in mei dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuur, het zogenoemde Programma Aanpak Stikstof (PAS), niet deugt. De overheid gaf toestemming voor allerlei projecten die leidden tot nog meer stikstof, zoals aanleg van wegen of uitbreiding van veestallen. Volgens de overheid kon dat, omdat er in het PAS ook maatregelen staan om de nadelige gevolgen daarvan te verminderen. Maar de Raad van State was het daar niet mee eens.

Al snel bleek dat honderden projecten van de Rijksoverheid door die uitspraak opnieuw bekeken moeten worden. Maar ook in provincies en gemeenten gaat het om veel projecten, zo meldt RTL. In Noord-Brabant zijn bijvoorbeeld 338 vergunningsaanvragen stilgelegd, in Gelderland 305 en in Limburg 225.

Woningbouw

Ook de woningbouw is door de uitspraak getroffen. Onder de oude regeling hoefde van het bouwen van woningen volgens RTL Nieuws over het algemeen geen melding gemaakt te worden in het stikstofprogramma, maar dat moet nu wel.

Volgens de vereniging van projectontwikkelaars is sprake van volslagen paniek bij gemeenten waar bouwplannen zijn. De directeur zegt tegen de nieuwsrubriek dat het gaat om zeker honderden, mogelijk zelfs duizend woningbouwprojecten.

Ook landelijk liggen projecten vanwege de stikstofuitspraak stil. Zo is de geplande opening van Lelystad Airport voor onbepaalde tijd uitgesteld, meldde minister Van Nieuwenhuizen afgelopen week. Het gaat in ieder geval om tientallen projecten die de haven en het bedrijfsleven treffen, zoals de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Ook projecten die de omgeving moeten beschermen tegen hoog water, of veranderingen aan vaarwegen krijgen voorlopig geen vergunning. Daarnaast loopt de aanleg van transportleidingen en ecoducten vertraging op.

In de Nederlandse natuur is te veel stikstof aanwezig, wat slecht is voor de biodiversiteit. De stikstof die wordt uitgestoten verrijkt de bodem. Zeldzame planten, die het goed doen op voedselarme grond, verliezen het daardoor van planten die van voedselrijke grond houden. En de dieren die de planten eten, verdwijnen ook. Lees ook: Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?

Bron: NOS.nl/RTL Nieuws

Reageer op dit artikel