nieuws

Officiële start bouw inbreiding Allard Pierson Amsterdam

Architectuur

Officiële start bouw inbreiding Allard Pierson Amsterdam
Beeld Atelier PRO

Afgelopen week, op woensdag 10 juli is officieel de verbouwing van start gegaan van het Allard Pierson, museum en kennisinstituut voor Erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Atelier PRO architekten tekende het ontwerp van een inbreiding die voor extra ruimte gaat zorgen. Het herinrichtingsontwerp waarborgt een optimale logistiek, rekening houdend met de bouwhistorische en architectonische kwaliteiten van het historische gebouw.

Toelichting Atelier PRO – Er zal een extra ruimte gecreëerd worden ‘achter’ de huidige ingang, bovenop een laag deel van het gebouw, binnen de bestaande rooilijn. Deze plek wordt gekarakteriseerd door een ontmoeting van diverse achtergevels en aanbouwen. Met de transparante nieuwbouw uit staal en glas blijft dit ensemble leesbaar en worden de diverse hoogtesprongen gebonden met een nieuwe voorgevel. Door de nieuwe inbreidingsruimte te verbinden met de bestaande ruimtes in het gebouw wordt een compactere routing door de collectiepresentaties gecreëerd. Dat is belangrijk omdat met name het toeristische publiek (een belangrijke nieuwe doelgroep) niet voor tentoonstellingen maar voor de semipermanente opstelling zal komen.

Entree

Door de ingangsbalie en de winkel uit de huidige entreehal te verplaatsen krijgt deze monumentale ruimte weer meer lucht en moet dienst gaan doen als vrij toegankelijke semipublieke ruimte. De grote monumentale deuren worden weer zichtbaar gemaakt vanaf de straat door het storende, later toegevoegde, glazen portaal te verwijderen.

Inbreiding en herinrichting museum van het Allard Pierson Amsterdam. Beeld Atelier PRO

Beeld Atelier PRO

Allard Pierson Live

Tegelijk met de nieuwbouw wordt op de eerste verdieping het Allard Pierson Live gerealiseerd. Hierin komen vrij toegankelijke functies, waarbij het publiek een active beleving kan ervaren in nabijheid van de museumcollecties. De ruimtelijke implicaties zijn dat het gebouw meer ‘open’ gemaakt wordt door een sterkere fysieke en visuele verbinding met de openbare ruimte.

Het Allard Pierson is het museum en kenniscentrum van de Erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze ontstond februari 2018 door een samenvoeging van het Allard Pierson Museum en het naastgelegen Bijzondere Collecties, eveneens verbouwd naar het ontwerp van atelier PRO (2007). Het Allard Pierson Museum bestaat al sinds 1934 als onderdeel van de UvA en is sinds 1976 gehuisvest in het voormalige hoofdgebouw van De Nederlandsche Bank. Het gebouw is een Rijksmonument en heeft gedurende zijn vroege geschiedenis verschillende functies gehad van klooster, Gasthuiskerk en kazerne. Met en na de ingebruikname door De Nederlandsche Bank zijn er diverse vergaande bouwkundige ingrepen gedaan op de bestaande bebouwing. Na een grondruil met de gemeente Amsterdam verhuisde de bank in de jaren zeventig naar een andere locatie. Zodoende kon het gebied tussen de Oude Turfmarkt, Kloveniersburgwal, Grimburgwal en Nieuwe Doelenstraat ingericht worden voor de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Het museum blijft tijdens de verbouwing open voor publiek. De oplevering wordt eind van dit jaar verwacht. Meer informatie

Projectgegevens

Opdrachtgever uvA
Ontwerp Atelier PRO
Ontwerpteam Dorte Kristensen, Lisette Plouvier, Wessel Reinders
Interieurarchitect Wessel Reinders, Dorte Kristensen
Projectleider Eelko Bemener, Wessel Reinders
Projectmedewerkers Amal Habti, André van Veen, Belinda Hajdini, Genesis Redd, Paul Fouchier
Oppervlak 3745 m2
Nieuwbouw 245 m2
Restauratie 3500 m3
Functies publieke gebouwen, renovatie & herbestemming

Projectteam
Adviseur bouwfycia LBP Sight
Constructeur Constructiebureau Tentij
Installatieadviseur Galjema
Adviseur brandveiligheid Floriaan bv

Lees ook:

Foto's

Reageer op dit artikel