nieuws

Internationale school DENISE te Amsterdam door Paul de Ruiter Architects geopend

Architectuur

Internationale school DENISE te Amsterdam door Paul de Ruiter Architects geopend
Beeld Sonia Arrepia

Vandaag opent De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE) in Amsterdam. Paul de Ruiter Architects transformeerden een onderwijsgebouw uit 1959 tot een moderne school die voldoet aan alle hedendaagse eisen van onderwijshuisvesting en duurzaamheid. Het monumentale pand, ontworpen door architect Jan Leupen, werd in ere hersteld en zo aangepast dat het voldoende ruimte biedt aan zowel het basis- als het voortgezet onderwijs van DENISE.

Het voormalige Cartesius Lyceum heeft een Orde 2 status dat zowel voor het schoolgebouw als de vleugel met de gymzalen geldt. Dit betekent dat de hoofdstructuur en het beeld behouden moesten blijven. Aan weerszijden van de hoofdentree bevinden zich glasmozaïek van Harry van Kruiningen deze zijn door de gemeente aangeduid als naoorlogse wandkunst en dienden ook bewaard te blijven.

Het oorspronkelijke gebouw had een aantal zeer gewaardeerde kwaliteiten die tijdens de renovatie zijn behouden: hoge ruimtes, grote glazen puien, brede gangen en het royale theater in het hart van het gebouw.

DENISE Paul de Ruiter Architecten Beeld Sonia Arrepia

Beeld Sonia Arrepia

Door het maaiveld te verlagen en de bestaande entree aan te passen, is het souterrain de nieuwe begane grond geworden die ruimte biedt aan een volwaardige onderwijsverdieping voor het primair onderwijs. Alle lokalen op deze verdieping zijn aan de gevel gelegen en kunnen geclusterd worden door schuifwanden die in de tussenmuren zijn opgenomen. De glazen puien van vloer tot plafond zorgen voor een rijke inval van natuurlijk daglicht en uitzicht. Elk klaslokaal heeft via een eigen buitendeur direct toegang tot het speelterrein waardoor alle klassen op ieder gewenst moment van de dag onafhankelijk van elkaar naar buiten kunnen.

Het omliggende schoolplein is rain waterproof ontworpen; een fijne groene speelplek én klimaatbestendig.

DENISE Paul de Ruiter Architecten Beeld Sonia Arrepia

Beeld Sonia Arrepia

Natuurlijke toevoer van frisse lucht

Om de onderwijsruimtes te voorzien van een goed klimaat werd een nieuw systeem aangebracht dat uitgaat van een natuurlijke toevoer van zuurstof via de gevel en mechanisch afvoer. Dit gebeurt op basis van CO2 detectie waardoor de installatie efficiënt ‘on demand’ voor voldoende frisse lucht zorgt maar toch energiezuinig is. De luchttoevoerroosters zijn onzichtbaar achter de zonweringelementen in de gevel geplaatst, het klimaatsysteem is verticaal verspreidt door de school en slim verwerkt in de kastenwanden. Voor een verdere verbetering van het binnenklimaat zijn de bestaande kozijnen vervangen door nieuwe houten kozijnen met isolatieglas. Dit beperkt tevens het energieverbruik. Om de monumentale uitstraling van het pand te handhaven, werd bij de nieuwe gevelelementen de originele maatvoering doorgezet.

DENISE is één van de 14 Amsterdamse Esprit Scholen. De school heeft een internationaal karakter en biedt kinderen van alle nationaliteiten primair- en voortgezet onderwijs.

DENISE Paul de Ruiter Architecten Beeld Sonia Arrepia

Beeld Sonia Arrepia

Projectgegevens

Project De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE)
Locatie Piet Mondriaanstraat 140, Amsterdam
BVO 8.800 m² (7.600 m2 onderwijs en 1.200 m2 sport)
Programma Renovatie onderwijsgebouw
Start ontwerp maart 2017
Start bouw eind 2018
Oplevering mei 2019
Opdrachtgever Esprit Scholen
Ontwerp Paul de Ruiter Architects
Project Management HEVO
Adviseur constructie Pieters Bouwtechniek
Adviseurs installaties Klicktet
Adviseur bouwfysica DWA
Ventilatie en zonwering DUCO

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel