nieuws

Negen nominaties Dirk Roosenburgprijs 2019

Architectuur

Negen nominaties Dirk Roosenburgprijs 2019
Het People’s Pavilion door Bureau SLA & Overtreders W is onderscheiden met de ARC18 Innovatie Award. Beeld Filip Dujardin

De Dirk Roosenburgprijs is de ontwerp- en architectuurprijs van het College van B&W van de gemeente Eindhoven. Deze wordt tweejaarlijks toegekend aan een, binnen de grenzen van de gemeente Eindhoven, opgeleverd project. Genomineerd worden zowel architectonische projecten (gebouwen) als ruimtelijk-landschappelijke projecten (parken en infrastructuur). Onderstaand de genomineerden.

Woningbouw Celsius Van der Bildt, Woensel-West door Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedenbouw i.s.m. Tarra Architectuur en Stedenbouw
– NRE TWEE door MAG architecten
– Renovatie en vernieuwing station NS door Arcadis
– Brainport Industries Campus door Vissers & Roelands architecten & ingenieurs en VAN AKEN  Concepts, architecture & Engineering
– Landgoed Eikenburg door Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedenbouw (masterplan) en Kiki van Rassel Architectenburo ism De Loods (herbestemming hoofdgebouw)
People’s Pavilion door bureau SLA & Overtreders W
Innovation Powerhouse/TR door Atelier van Berlo, Eugelink Architectuur en De Bever Architecten
– Kazerne door Harrie van Helmond ism Studio Moon/en/co
– Atlas, TU/e Campus door Total Engineer Team RSVP (Team V Architectuur BV, Valstar Simonis BV, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs BV, Peutz BV, BKS Schagen)

Dirk Roosenburgprijs

Doel van de prijs is om de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de gemeente Eindhoven te bevorderen door middel van openbare discussie. Daarbij telt de kwaliteit van het ontwerp, maar ook de bijdrage die het project levert aan de beleving, bruikbaarheid en identiteit van de stad.

De actuele stedelijke ontwikkeling van Eindhoven kent een opmerkelijke dynamiek. In 2018 becijferde het CBS dat de economie er bovengemiddeld groeit. Deze economische kracht van Brainport wordt ook steeds zichtbaarder in de stad. Een grote hoeveelheid bouwkranen tekent de skyline en tal van projecten en gebieden zijn volop in ontwikkeling.

De nominatiecommissie signaleert vanuit bovengenoemde doelstelling van de Dirk Roosenburgprijs eerst een aantal maatschappelijke, stedelijke en ruimtelijke ontwikkelingen en wil vervolgens met de nominaties de discussie over deze actuele thema’s prikkelen. Hoe houden we Eindhoven een leefbare, gezonde en (economisch) vitale stad en wat betekent dat voor de architectuur?

De nominatiecommissie vraagt expliciet aandacht voor het belang van goed opdrachtgeverschap in de discussie over gebouwde kwaliteit. Een aantal ondernemers heeft door te investeren in plekken of gebouwen de stad op vitale plekken opgewaardeerd. De nominatiecommissie wijst in dit verband op projecten als de herontwikkeling van het TD-gebouw, de Groene Toren in het centrum, het NRE-terrein en Innovation Powerhouse op Strijp-T.

TrudoToren_Strijp S Eindhoven door Stefano Boeri

Trudo Toren Strijp S in EindhovenImpressies: The Big Picture Visual

Duurzaamheid, klimaatadaptatie, ecologie en biodiversiteit zijn thema’s die een steeds grotere rol spelen in de architectuur en de actuele stedelijke ontwikkeling. Ze hebben vooralsnog niet tot spraakmakende projecten in Eindhoven geleid. Wel noemt de commissie in dit kader de Trudo Toren, die momenteel op Strijp-S wordt gerealiseerd. Dit veelvuldig gepubliceerde ontwerp geeft dit thema een impuls. Wat betreft duurzaamheid moet hier in ieder geval gebouw Atlas op de TU/e campus worden genoemd. Atlas is het op zeven na duurzaamste gebouw ter wereld volgens de BREEAM-systematiek.

Tot slot noemt de nominatiecommissie het economische belang voor Eindhoven van goed functionerende ‘ecosystemen’ voor open innovatie. Het campusmodel, waarbij technici, ondernemers en onderzoekers elkaar makkelijk vinden en vaak ook faciliteiten delen, is daarbij uiterst succesvol. De High Tech Campus Eindhoven (HTC) is daarvan een internationaal en een gelauwerd voorbeeld. Daar zijn inmiddels nieuwe campussen bijgekomen, zoals de TU/e campus, Strijp-T en de Brainport Industries Campus. En, in dit kader kan ook het Microlab op Strijp-S genoemd worden.

Nominatiecommissie

Bert Staal (Buro Staal Christensen, winnaar Dirk Roosenburgprijs 1991); Arjen Petersen (Studio for Urban Architecture & Research – SUAR), Jochem Heijmans (Bureau Jochem Heijmans), Marrit Winkeler (WillemsenU), Annemariken Hilberink (HILBERINKBOSCH architecten), Ronald Rijnen (Gemeente Eindhoven). De nominatiecommissie vergaderde op woensdag 22 mei 2019.

Jury

Evelien van Veen (Van Veen Architecten, voorzitter CRK); Aron Bogers (Inbo, winnaar: Dirk Roosenburgprijs-prijs 2017); Mark Hendriks (Blauwe kamer / publicist); Renske van der Stoep (ROFFAA / hoofd architectuur Academie van Bouwkunst Rotterdam), Annemariken Hilberink (HILBERINKBOSCH architecten); Ronald Rijnen (Gemeente Eindhoven). De jury beoordeelt deze nominaties op dinsdag 10 september 2019.

De winnaar van de Dirk Roosenburgprijs 2019 wordt bekend gemaakt op vrijdag 25 oktober 2019.

Lees ook

 

 

Reageer op dit artikel