nieuws

Afgewezen architecten eisen nieuwe aanbesteding Theater Den Bosch

Architectuur

Afgewezen architecten eisen nieuwe aanbesteding Theater Den Bosch
Impressie: NOAHH

Vier architectenbureaus spannen gezamenlijk een kort geding aan tegen de gemeente Den Bosch omdat ze vinden dat de aanbesteding van het ontwerp voor het nieuwe Theater aan de Parade fundamenteel onjuist is verlopen. Ze eisen, zo schrijft Cobouw op haar website, dat de gemeente de procedure opnieuw doet. De zaak dient op 19 juni bij de rechtbank in Den Bosch.

Architectenbureau NOAHH kreeg de opdracht eind februari definitief gegund en de gemeente heeft inmiddels ook een contract gesloten met de winnaar. NOAHH heeft al meer projecten in Den Bosch op zijn naam staan, zoals een appartementen- en kantorencomplex en het hoofdkantoor van Ricoh in het Paleiskwartier.

De vier afgewezen partijen –  MVRDV, AMA, van Dongen – Koschuch en Kraaijvanger – vinden dat de gemeente ernstige fouten in de aanbestedingsprocedure heeft gemaakt. Hoewel het winnende ontwerp van NOAHH geheim is, valt volgens hun advocaat Bert van Mieghem van Wybenga Advocaten uit de artist impressions op te maken dat het niet voldoet aan het bestemmingsplan. Overigens geldt dat niet alleen voor het ontwerp van NOAHH. Door de onduidelijke communicatie en tegenstrijdige eisen van de gemeente voldoen alle vijf ingediende plannen niet aan het bestemmingsplan, stelt Van Mieghem.

Onmogelijke opgave

Dat was in zijn ogen ook een onmogelijke opgave omdat het functioneel ontwerp dat de gemeente opstelde afweek van het geldende bestemmingsplan uit 2013. Zo laat het bestemmingsplan bijvoorbeeld maar twee bouwlagen toe, terwijl in het functioneel ontwerp uitgegaan wordt van vier tot zeven bouwlagen. Voor Van Mieghem is het helder: De aanbesteding moet opnieuw en de gemeente moet dan bovendien in een nieuwe procedure heldere eisen stellen, die ook juridisch realiseerbaar zijn.

Zijn cliënten vinden dat de aanbesteding “fundamenteel verkeerd gegaan is”, zegt Van Mieghem. Dat is de voornaamste reden om naar de rechter te stappen. “Deze architecten hebben werk genoeg. Ze moeten het niet hebben van kinderachtige vormfoutjes.” Ook zou een van de afgewezen bureaus onjuist geïnformeerd zijn door de gemeente tijdens de Alcatel-periode, waarin niet-geselecteerde partijen bezwaar kunnen maken tegen het voorlopige gunningsbesluit.

Dat de eisen van het functioneel ontwerp niet matchten met het bestemmingsplan was ook voor de gemeente Den Bosch duidelijk. Daarom is er zoals de gemeente omschrijft een “correctieve herziening” in gang gezet. Dat is gebeurd door het bestemmingsplan aan te passen door middel van een concept-ontwerpbestemmingsplan, dat het gebouw dat er nu staat juridisch mogelijk maakt (want dat voldoet ook niet aan het bestemmingsplan) en dat de eis van maximaal twee bouwlagen loslaat. De informatie die alle inzenders pas maanden na de start van de aanbestedingsprocedure hebben gekregen over deze aanpassing van het bestemmingsplan was volgens Van Mieghem misleidend en onjuist. Met als gevolg dat de vijf inzendingen nog steeds niet helemaal voldoen aan het nieuwe, aangepaste bestemmingsplan.

‘Rechtmatige gunning’

De gemeente Den Bosch ziet geen reden om terug te komen op het gunningsbesluit, zo schreef het college van b&w een paar dagen geleden in een brief weten aan de gemeenteraad. “Wij zijn van mening dat er sprake is van een rechtmatige gunningsbeslissing ten gunste van NOAHH B.V.” Ook bestrijdt de gemeente in correspondentie met de raad en de advocaat van de afgewezen bureaus dat functioneel ontwerp en bestemmingsplan juridisch strijdig zijn met elkaar, of nu gaat om het huidige bestemmingsplan uit 2013 of het nieuwe concept-ontwerpbestemmingsplan. Het gemeentebestuur betwist ook dat de gemeente onjuiste mededelingen heeft gedaan aan de afgewezen partijen tijdens de Alcatel-termijn. Overigens erkent het college dat geen van de vijf inschrijvers volledig voldoet aan het programma van eisen, maar dat was volgens het gemeentebestuur geen reden om de inschrijvingen ongeldig te verklaren.

Aanbesteding aannemer

Het kort geding komt voor Den Bosch op een ongelukkig moment, nu de gemeente ook net vijf aannemers heeft geselecteerd voor volgende fase in de aanbesteding van de bouw van het nieuwe Theater aan de Parade. Het gaat om: Ballast Nedam (Eindhoven), Dura Vermeer (Houten), Mertens (Weert), combinatie Sprangers/Kuijpers (Breda/’s-Hertogenbosch) en combinatie Visser & Smit Bouw/Engie (Rotterdam/Oisterwijk). De gemeente wil in september een definitieve keuze maken.

Een eerdere aanbesteding in 2017 mislukte omdat het niet lukte om binnen het gestelde budget van 50 miljoen euro een aannemer te vinden. Vervolgens is er een alternatief bouwplan ontwikkeld en is het budget opgehoogd tot de huidige 60 miljoen euro.

Bron: Cobouw.nl

Lees ook:

Reageer op dit artikel