nieuws

Steun voor wooninitiatieven voor vitale ouderen

Architectuur

Steun voor wooninitiatieven voor vitale ouderen
Scheldehof en de oude stad. Foto Ronald Tilleman

We kennen ze allemaal, de (te)huizen waar (vaak eenzame) ouderen hun dagen slijten in afwachting van het einde. Maar er is ook een andere groep, de vitale ouderen, die zich niet in dit beeld herkennen of in dit keurslijf willen laten gieten. Zij krijgen bij monde van ministers De Jonge en Ollongren steun in de rug door een extra stimulans in de vorm van subsidie.

Babyboomers proberen steeds vaker projecten op te zetten waar ze gemeenschappelijk kunnen wonen, al of niet in combinatie met zorg. Banken, pensioenfondsen en investeerders zijn er niet happig op om dat soort particuliere initiatieven te financieren. Daarom stelt het kabinet een stimuleringsregeling in. Initiatiefnemers kunnen subsidie aanvragen om de haalbaarheid van hun plan te onderzoeken. Voor dit jaar is er ruimte voor 70 tot 90 aanvragen.

Borg

Daarnaast gaat de overheid borg staan voor een groot deel (90 procent) van de leningen in de ontwikkelingsfase en voor een deel (15 procent) van de leningen die afgesloten worden in de fase dat er wordt gebouwd en er eventueel nafinanciering nodig is.

Het kabinet denkt dat op die manier elk jaar ongeveer 50 projecten kunnen worden gestimuleerd. En dat aantal loopt naar verwachting op. Vanaf 2021 is er maximaal 164,4 miljoen euro beschikbaar voor borgstellingen.

De stimuleringsregeling is gericht op initiatieven voor senioren met een laag of middeninkomen. De projecten bestaan uit minimaal vijf woningen.

Het kabinet wil dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Klassieke bejaardentehuizen bestaan eigenlijk niet meer. Als mensen samen hun oude dag regelen en samen in een complex gaan wonen, verwacht het kabinet dat er minder beroep wordt gedaan op de zorg. Ook voorkomt het eenzaamheid.

Het bekendste particuliere initiatief op het gebied van bouw voor senioren is Knarrenhof. Op verschillende plekken in Nederland zijn er groepen ouderen die met elkaar een woningproject willen ontwikkelen. De woningen zijn zo ingericht, dat ouderen er kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. Er is een gemeenschappelijke tuin of ruimte, net als in traditionele hofjes. Bewoners zijn zelfstandig, maar letten wel op elkaar. Alleen in Zwolle is er al een Knarrenhof gerealiseerd, in zeven andere plaatsen wordt naar verwachting binnen twee jaar gestart met de bouw.

Beroep op gemeenten

Minister De Jonge ondertekende op 3 april  in de Knarrenhof in Zwolle een overeenkomst met verschillende banken, die de leningen moeten gaan verstrekken. Bij die gelegenheid zei hij dat hij overtuigd is dat niet alleen financiering de ontwikkeling van dit soort seniorenprojecten in de weg staat. Er moet ook voldoende grond beschikbaar zijn. Hij deed daarom een beroep op gemeenten om grond ter beschikking te stellen. “Dat is nodig, want de vraag naar dit soort woonvormen zal door de vergrijzing alleen maar toenemen.”

Lees ook:

 

Reageer op dit artikel