nieuws

Pi de Bruijn krijgt opdracht renovatie bouwdeel N Binnenhof Den Haag

Architectuur

Pi de Bruijn krijgt opdracht renovatie bouwdeel N Binnenhof Den Haag
Pi de Bruijn, beeld de Architekten Cie.

Staatssecretaris Raymond Knops wil Pi de Bruijn betrekken bij de renovatie van het Binnenhof. De architect van de Architekten Cie. krijgt de opdracht voor gebouw N, dat hij in 1992 zelf heeft gerealiseerd.

De verbouwing van het Binnenhof krijgt een nieuwe wending. In een schriftelijke reactie heeft staatssecretaris Raymond Knops laten weten dat hij ook Pi de Bruijn (de Architekten Cie.) wil betrekken bij het proces. De Bruijn zal samen met Ellen van Loon (OMA) verantwoordelijk zijn voor de renovatie van de Tweede Kamer.

Tweede Kamer

Ellen van Loon kreeg in 2017 de opdracht voor het ontwerp van de Tweede Kamer. Eind 2018 is het voorlopig ontwerp afgerond, waar de wensen van de gebruikers in zijn meegenomen: “Zo blijft het ledenrestaurant op dezelfde plek en komt er geen XL-vergaderzaal,” schrijft Knops.

“Indachtig het uitgangspunt dat de renovatie sober en doelmatig en binnen tijd en budget moet worden uitgevoerd zal OMA het Voorlopig Ontwerp aanpassen aan het herziene Programma van Eisen (dat het Presidium in februari 2019 heeft vastgesteld) en voor de zomer afronden,” aldus de staatssecretaris. Hij spreekt daarbij met geen woord over eerdere geruchten dat Ellen van Loon op een zijspoor zou zijn gezet.

Binnenhof Den Haag, beeld Shutterstock

Binnenhof Den Haag, beeld Shutterstock

Pi de Bruijn

Staatssecretaris Knops wil nu naast Ellen van Loon ook Pi de Bruijn verantwoordelijk maken voor het ontwerp van de Tweede Kamer. Hij krijgt de opdracht voor gebouw N, het bouwdeel dat hij zelf in de jaren negentig heeft gerealiseerd. Uit een reconstructie door de redactie blijkt dat Pi de Bruijn in maart jongstleden al ontwerpvoorstellen heeft gemaakt voor dit bouwdeel.

“Gebouwdeel N, dat de essentie vormt van het democratisch proces, is eind tachtiger jaren door architect Pi de Bruijn ontworpen, waarna het in 1992 in gebruik is genomen. Mede gelet op zijn kennis over dit gebouwdeel en de wens van de gebruikers ben ik voornemens om architect Pi de Bruijn een opdracht voor gebouwdeel N te geven,” schrijft Knops.

“De voorgenomen opdracht aan Pi de Bruijn betreft de ontwerpwerkzaamheden van gebouwdeel N op de begane grond (inclusief entree Pleinzijde), 1e en 2e verdieping waaronder de plenaire zaal, het ledenrestaurant, de vergader- en commissiezalen en de restaurants aan de Pleinzijde, gebruikmakend van werk dat reeds afgerond is. Het herziene Programma van Eisen vormt hiervoor de basis.”

Binnenhof Den Haag, beeld Shutterstock

Binnenhof Den Haag, beeld Shutterstock

Eerste Kamer

Liesbeth van der Pol (DOK architecten) was verantwoordelijk voor het ontwerp van de Eerste Kamer, Raad van State en Algemene Zaken. Zij heeft deze werkzaamheden onlangs afgerond. De staatssecretaris spreekt niet over een gedwongen vertrek, zoals eerder de geruchten gingen.

Knops schrijft dat het ontwerp begin vorige maand goed is afgerond: “Voor de renovatie van de Eerste Kamer, Raad van State en Algemene Zaken heeft DOK architecten naar tevredenheid van het Rijksvastgoedbedrijf een structuurontwerp en een Voorontwerp geleverd,” aldus de staatssecretaris.

“De reeds gecontracteerde deelarchitecten werken dit in samenwerking met de uitvoerende partijen uit tot een uitvoeringsgereed plan. Dit heeft geen invloed op het tijdpad of het budget,” gaat Knops verder. Liesbeth van der Pol liet eerder al weten trots te zijn op een goede afronding van dit ontwerp.

Lees de reactie van Liesbeth van der Pol

Deelarchitecten

Wie precies alle deelarchitecten zijn is onbekend. Volgens de staatssecretaris zijn er in totaal twaalf architecten betrokken bij de renovatie van het Binnenhof. Pi de Bruijn zal nu als dertiende architect aanschuiven.

Knops spreekt over architecten die verantwoordelijk zijn voor specifieke gebouwdelen, zoals de Eerste Kamer, Raad van State, Algemene Zaken en Grafelijke zalen. Ook zijn er volgens de staatssecretaris architecten die als specifieke deskundigen aan tafel zitten. Zij zijn juist expert op bijvoorbeeld het gebied van technische voorzieningen of renovaties.

Daarnaast zijn er bureaus betrokken bij de noodzakelijke tijdelijke huisvesting van het Binnenhof. Zo is de tijdelijke plenaire zaal van de Eerste Kamer ontworpen door Happel Cornelisse Verhoeven en is Zecc Architecten is verantwoordelijk voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer.

Maquette tijdelijke plenaire zaal Eerste Kamer Den Haag, beeld Happel Cornelisse Verhoeven

Maquette tijdelijke plenaire zaal Eerste Kamer, beeld Happel Cornelisse Verhoeven

Algemeen overleg

In het algemeen overleg over de Renovatie Binnenhof pleiten Kamerleden voor het opheffen van de geheimhouding rondom het project. Ook hebben zij veel vragen over de kosten van het project en de mogelijkheden om de renovatie duurzamer uit te voeren. Professor Andy van den Dobbelsteen (TU Delft) zal daar volgens Knops een rapportage over maken.

Opvallend is dat de staatssecretaris in zijn antwoorden aangeeft nog geen duidelijke afspraken te hebben gemaakt met Pi de Bruijn. Dat maakt het voor de Kamerleden onduidelijk of hij daadwerkelijk de verantwoordelijkheid krijgt voor bouwdeel N. Zij stellen daarbij ook veel vragen over hoe de verdeling tussen Ellen van Loon en Pi de Bruijn er precies uit gaat zien.

Daarnaast zijn er vragen over vermeende belangenverstrengeling. Volgens de Kamerleden is het opvallend dat Rijksbouwmeester Floris Alkemade de opdracht heeft gegund aan OMA, terwijl hij eerder als partner aan dat bureau verbonden was. Maar volgens de staatssecretaris is er bij deze keuze voor Ellen van Loon geen sprake geweest van belangenverstrengeling.

Er zal een VAO (Verslag van een Algemeen Overleg) komen waarin de staatssecretaris ingaat op de vragen die in het algemeen overleg Renovatie Binnenhof zijn gesteld.

Lees verder

 

 

Reageer op dit artikel