nieuws

Ontwerpupdate onderzoeksgebouw Vrije Universiteit Amsterdam

Architectuur

Ontwerpupdate onderzoeksgebouw Vrije Universiteit Amsterdam
VU Amsterdam. Beeld cepezed

Sinds de ontwerpaanbesteding voor het nieuwe VU-onderzoeksgebouw in 2016 aan cepezed hebben er diverse programmawijzigingen plaatsgevonden. Zo is het onderzoeksprogramma vergroot en de onderwijsfunctie verkleind. Uiteindelijk is het programma met circa 5.000m² toegenomen tot een totaal vloeroppervlak van ruim 27.000 m².

In het onderzoeksgebouw komen ongeveer 400 mensen te werken. Het gaat diverse soorten generieke laboratoria bevatten, maar ook zeer specifieke onderzoeksfaciliteiten zoals hoogwaardige trillingvrije laserlaboratoria en ruimte voor elektromicroscopie. Deze zijn bijvoorbeeld geschikt voor onderzoek naar de interactie tussen licht en materie. Aanvullend gaat het gebouw onderdak bieden aan kantoren, onderwijsvoorzieningen, practicumruimten en campusfaciliteiten zoals horeca en ontmoetings- en vergaderaccommodaties.

VU Amsterdam. Beeld cepezed

VU Amsterdam. Beeld cepezed

Het gebouw wordt flexibel en toekomstbestendig, zodat het de komende decennia geschikt blijft voor verschillende typen gebruikers en activiteiten. Op het gebied van duurzaamheid is de doelstelling een BREEAM Excellent certificering. Het wordt onder meer voorzien van een warmte-koude opslag (WKO) in de bodem, zonnepanelen op het dak, energiearme liften, ledverlichting en waterbesparend sanitair.

VU Amsterdam. Beeld cepezed

VU Amsterdam. Beeld cepezed

Inmiddels hebben zowel de Zuidas als de Amsterdamse welstand het definitieve ontwerp goedgekeurd. Het project bevindt zich nu in de eindfase van het technisch ontwerp en naar verwachting is het bestek eind mei gereed. De opening van het nieuwe onderzoeksgebouw staat gepland voor 2022.

VU Amsterdam. Beeld cepezed

VU Amsterdam. Beeld cepezed

VU Amsterdam. Beeld cepezed

VU Amsterdam. Beeld cepezed

Projectgegevens

Start bouw: Q3 2019
Oplevering: Q4 2021
Ingebruikname: 2022

Verwacht energiegebruik 175 kWh/m2 BVO
Verwacht verbruik van duurzame energiebronnen 75 kWh/m2 BVO (PV + WKO)
Verwacht waterverbruik 4,5 m3/persoon/jaar

Ontwerpteam
Architect: cepezed
Installatieadviseur: DWA
Constructeur: Pieters Bouwtechniek
Adviseur Bouwfysica: DGMR
Adviseur Bouwkosten: ATOsborne

Bruto vloer oppervlak (BVO); De totale vloeroppervlakte is totaal ca 27.000 m² en heeft de volgende onderverdeling:

Kantoor en werkomgeving: Kantoorruimten 6.500 m² BVO
Onderzoeksfaciliteiten (research & development):
Laboratoria 6.500 m² BVO
Specialistische onderzoeksruimten 10.000 m² BVO

Onderwijs
Onderwijsruimten 300 m² BVO
Practicumruimten 800 m² BVO

Campusvoorzieningen
Het totaal aan campusvoorzieningen is ca 2.900 m² BVO:
Publieke voorzieningen
Fietsenstalling
Opslagruimten
Technologie ruimten

Reageer op dit artikel